Vi sørger for at data om mennesker og samfunn kan hentes inn, bearbeides, lagres og deles trygt og lovlig, i dag og i fremtiden.
Hånd som holder mobil med eit øye på

Ivareta personvern

Finn ut om ditt forskningsprosjekt skal behandle personopplysninger, og fyll ut meldeskjema.

Illustrasjon: pil som peker opp i sky

Arkiver data

NSD tar imot data om mennesker og samfunn for å gjøre dem tilgjengelig for deling og gjenbruk i forskning.

Lupe på data

Finn data

Dykk ned i vårt rikholdige arkiv med analyseklare data om mennesker og samfunn.

Skjermbile av ny nettside

Nye nettsider!

NSD har fått nye nettsider, som vi håper skal gjøre det lettere både å oppdage og bruke bredden i tjenestetilbudet vårt. Har du tilbakemeldinger – både ris og ros – tar vi gjerne i mot.

Les mer om de nye nettsidene