Arkiver data

NSD tar imot data om mennesker og samfunn for å gjøre dem tilgjengelig for gjenbruk i forskning. Vi beriker datasamlingene våre kontinuerlig med data som kan sammenstilles med andre data og gi et rikere grunnlag for forskning.

NSD lagrer og tilgjengeliggjør data for forskningsmiljøer i Norge og utlandet, særlig innenfor samfunnsvitenskap, humaniora og deler av medisinsk og helsefaglig forskning.

På vegne av Norges forskningsråd arkiverer vi data fra relevante prosjekter innenfor disse fagområdene.

NSD tilbyr ikke mellomlagring av data, altså lagring av data som er under innsamling og bearbeiding.

Grunnverdien i NSD er at forskningsdata er et kollektivt gode som skal deles

Data som bør arkiveres hos NSD

NSD har hovedfokus på kvantitative matrisedata om individer, organisasjoner, administrative, politiske og geografiske enheter. Vi kan også inkludere andre datatyper om mennesker og samfunn.

For kvalitative data bør det foreligge tillatelse til å arkivere og dele data med indirekte personidentifikasjon. Begrunnelsen er at anonymisering av kvalitative data kan være vanskelig og ressurskrevende å gjennomføre i praksis, samt at det potensielt kan forringe gjenbruksverdien av dataene.

Krav til data som skal inngå i samlingen:

  • Dataene er digitale og omhandler mennesker og samfunn.
  • Dataene er valide, pålitelige og oppdaterte.
  • Dataene har gjenbruksverdi ved at de er godt dokumentert og har tilstrekkelig kontekstuelt materiale.
  • Data må kunne arkiveres og tilgjengeliggjøres innenfor etiske og juridiske rammer.

Arkiver dine data

Har du data som bør inngå i samlingene til NSD? Logg inn for å beskrive dine data, og vi vil vurdere dataene i tråd med våre seleksjonskriterier.

Logg inn med Feide (anbefalt), Google eller opprett en bruker

Hva gjør vi med dataene?

Data som arkiveres hos NSD tilføres merverdi gjennom en grundig og kontinuerlig kurateringsprosess for at de skal oppfylle FAIR-prinsippene for forskning.

Når NSD får inn nye data, enten det er til en større eksisterende datasamling, eller et datasett fra en enkeltforsker, går data gjennom ulike sjekkpunkter både når det gjelder det tekniske og om data inneholder personopplysninger.

Videre sørger vi for at datamaterialet er dokumentert på en måte som sikrer at forskere som skal bruke data får den informasjonen de trenger. NSD bruker kjente standarder for metadata som DDI og Dublin Core.

Sertifisert arkiv

NSDs forskningsdataarkiv er sertifisert med CoreTrustSeal, og vi er norsk tjenesteleverandør til den europeiske forskningsinfrastrukturen CESSDA.

Siden 2014 har NSD hatt avtale om arkivering av forskningsdata på vegne av Arkivverket.