Publiseringspoeng for UH-sektoren

Oppdaterte tall for publiseringspoeng i 2020 ved norske universiteter og høgskoler er nå publisert.

Sist endret: 09/04/2021
Figur som viser en jevnt stigende trend i antall publiseringspoeng siden 2015.

Tallene fra den årlige rapporteringen av vitenskapelig publisering i universitets- og høgskolesektoren er klare, og viser en fortsatt øking i publiseringspoeng.

I 2020 ble det gjort publikasjoner ved norske universiteter og høgskoler tilsvarende 29 325 publieringspoeng. Tallene er basert på innmeldte publikasjoner i Cristin, og poengberegningen tar utgangspunkt i publiseringskanalens nivåplassering.

Dette er de offisielle tallene for UH-sektoren som rapporteres til Kunnskapsdepartementet, hvor de danner grunnlag for tildeling av midler til institusjonene.

Resultatet for alle UH-institusjonene finner du her >>

Resultat for alle sektorer (universitet og høgskoler, forskningsinstitutt og sykehussektoren) finner du på cristin.no

Se informasjon om nivåplassering av tidsskrifter, serier og forlag her:

Siste artikler