Roar Olsen blir direktør for Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Kongen i statsråd har 3. september ansatt Roar Olsen som direktør for den nye virksomheten Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør. 1. januar 2022 blir NSD en del av den nye virksomheten.

Sist endret: 06/09/2021

Sikt får ansvar for tjenesteleveranser relatert til IKT og forskningsdata for Kunnskapssektoren. En samordning av tjenesteleveransene fra NSD, Uninett og Unit i én virksomhet skal gjøre det enklere å realisere felles strategier og mål, og gi effektiv ressursbruk. 

– Den nye tjenesteleverandøren til kunnskapssektoren blir en utrolig spennende virksomhet som jeg gleder meg til å lede og utvikle sammen med de mange dyktige ansatte i alle tre virksomheter som nå samles i Sikt, sier Roar Olsen, påtroppende Sikt-direktør. 

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør skal utvikle, forvalte og drifte digitale fellestjenester og infrastruktur og bidra til sikker digitalisering i Kunnskapssektoren. Sikt skal også legge til rette for innovasjon og bidra til at virksomheter og brukere i Kunnskapssektoren når sine mål. 

– Vi gratulerer Roar Olsen så mye med den spennende og viktige stillingen som direktør for Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør, sier Vigdis N. Kvalheim, administrerende direktør ved NSD. 

Bedre og mer helhetlige tjenester

Det er tjenestene ved NSD knyttet til arkivering og tilgjengeliggjøring av forskningsdata, datahåndtering og personvern, som fra nyttår blir lagt til Kunnskapssektorens tjenesteleverandør (Sikt).

Omorganiseringen er del av strukturendringen innenfor kunnskapssektoren, hvor målet er å rydde opp i overlappende oppgave- og ansvarsområder i dagens organisering – og levere bedre tjenester til brukerne.

Fra 1. juli ble DBH og Kanalregisteret, som tidligere var en del av NSD, en del av det nye Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

– Jeg er veldig tilfreds med at vi har fått en ny direktør på plass, og en leder som kjenner sektoren og de tre virksomhetene godt. Roar har spennende og gode perspektiver på hva den nye virksomheten skal levere og hvilken verdiskapning vi skal og kan bidra til, sier Kvalheim.

– Med Roar Olsen får vi en erfaren og kunnskapsrik leder som jeg er trygg på at vil bidra til at Sikt blir en verdifull samarbeidspartner og tjenesteleverandør for kunnskapssektoren.

– Vi ønsker ham velkommen, og gleder oss til samarbeidet og fortsettelsen!

Siste artikler