Åpent møte: Kan forskningsetikk og personvern tøyes, når mye står på spill?

Fredag 5. november inviterer NSD – Norsk senter for forskningsdata og De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) til et åpent møte om personvern og forskningsetikk i Bergen.

Sist endret: 04/11/2021

Noen ganger er det vanskelig å forske innenfor de vanlige rammene av forskningsetikk og personvern. Det ble tydelig da pandemien rammet verden. Når behovet for kunnskap er akutt, kan for eksempel kravet til samtykke anses som mindre viktig.

Men er det riktig å fravike regler og normer når det blåser som verst? Eller er det nettopp da vi må holde ekstra stø kurs?

Gjennom praktiske eksempler innenfor ulike fagområder forsøker vi å trekke noen lærdommer fra forskernes erfaringer.

Det er gratis å delta. Det er begrenset antall plasser til det fysiske arrangementet, og påmelding etter «førstemann til mølla-prinsippet».

Program

Programmet for dagen deles i tre tema. Det blir satt av god tid til pauser mellom de ulike delene.

Velkommen

10.00–10.15

  • ved Marianne H. Myhren, leder for Seksjon for personverntjenester, NSD

Del 1: Da NAV ville forske før de implementerte, gikk det galt

10.15–11.15

Innlegg ved:

  • Silje Mæland, førsteamanuensis, UiB: Å trø rett når man skal frembringe ny kunnskap på arbeid- og helsefeltet. Etiske utfordringer sett fra en helseforskers perspektiv.
  • Vidar Enebakk, sekretariatsleder i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH).

Ordstyrer: Ingvild Eide Graff, avdelingsdirektør i NSD

Lunsj

11.15–12.00

Del 2: Da FHI ville holde halvparten av skolene stengt, men fikk nei.

12.00–13.00

Innlegg ved:

  • Atle Fretheim, fagdirektør i Folkehelseinstituttet
  • Gry Oftedal, Leder for Senter for Filosofi og Vitenskap, IFIKK, HF, UiO

Ordstyrer: Camilla Bø Iversen, sekretariatsleder i FEK

Del 3: Debatten rundt smittesporings-appen

13.15–14.15

Innlegg ved:

  • Kyrre Lekve, viseadministrerende direktør i Simula Research Laboratory
  • Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet.

Ordstyrer: Helene Ingierd, direktør i FEK

Takk for i dag

14.15–14.30

  • ved Helene Ingierd, direktør i FEK

FEK og NSD logo

Siste artikler