Finn data

NSD har en rekke omfattende samlinger av data om mennesker og samfunn. Her kan du søke i 3500 spørreundersøkelser med 700 000 spørsmål/variabler. Nedenfor finner du andre datasamlinger med registerdata, kommunedata, utdanningsstatistikk m.m.