NSD / Finn data / Forvaltningsdatabasen

Forvaltningsdatabasen

Forvaltningsdatabasen er en kartlegging av departement og ytre etater i Norge etter 1947. Den gir oversikt over den hierarkiske organiseringen og hvordan denne har endret seg over tid.

  • Grafikk: Forvaltningsdatabasen har data om 5000 organisasjonsenheter siden 1947

Forvaltningsdatabasen består av

Graf: Endringer i statsforvaltningen 1947-2019

NSDs forvaltningsdatabase er en detaljert kartlegging av den norske statsforvaltningen siden 1947. Basen omfatter omlag 5 000 enheter, og dokumenterer ca 13 500 organisatoriske endringer. Data er tilrettelagt slik at man kan få ut oversikt over den hierarkiske organiseringen og hvordan denne har endret seg over tid.

Andre data tilknyttet Forvaltningsdatabasen

hånd som peker på skjerm

Tilgangen på komparative data om norsk forvaltning og statsapparat er unik i internasjonal sammenheng, og gir forskningen et rikt analysegrunnlag.

Les Per Lægreids introduksjon til Forvaltningsdatabasen og Sentraladministrasjonsundersøkelsen