NSD / Finn data / ISSP - International Social Survey Programme

ISSP - International Social Survey Programme

ISSP har medlemmer i 45 land og gjennomfører årlig intervjuundersøkelser som samler inn sammenlignbare data om holdninger og verdier. NSD har ansvaret for gjennomføringen av undersøkelsen i Norge.

  • Grafikk: Data fra 45 land og data fra 1985 til i dag

Tema for undersøkelsen varierer, men samme tema gjentaes med noen års mellomrom slik at det blir mulig å måle både endringer i handlingsmønster og holdning over tid, samt forskjeller mellom ulike land og kulturer.

Last ned norsk del av ISSP

Den norske delen av ISSP kan du laste ned direkte herfra:

Graf med ISSP-data: Do you believe in life after death?

Tema for undersøkelsen varierer, men samme tema gjentaes med noen års mellomrom slik at det blir mulig å måle både endringer i handlingsmønster og holdning over tid, samt forskjeller mellom ulike land og kulturer.

Tema for kommende ISSP-undersøkelser

  • Verdier, natur og miljø 2020
  • Helse og helsetjenester 2021
  • Familie og kjønnsroller 2022
  • Nasjonal identitet 2023