NSD / Finn data / Oppdateringer og endringer i datatilbudet

Oppdateringer og endringer i datatilbudet

Vi oppgraderer infrastrukturen for våre datasamlinger. Mange har allerede blitt flyttet over på nye og mer moderne plattformer, mens enkelte datatilbud vil ha redusert tilgjengelighet.

Redusert tilgjengelighet

Enkelte datatilbud vil ha redusert tilgjengelighet eller nedetid en tid framover. De berørte områdene er:

  • Partidokumentarkivet: Redusert tilgjengelighet: er tilgjengelig som en zip.fil.
    (Dataene vil bli bedre tilrettelagt, men det er ikke konkretisert en plan for det ennå)
  • European Election database: Nedetid. Forventet tilbake 2023.
  • Kundeeffektundersøkelser og Engasjementsregisteret (Data fra Innovasjon Norge): Nedetid. Forventet tilbake høsten 2022.
  • Meningsmålingsarkivet: Nedetid. Forventet tilbake 2023.
  • Manifestoarkivet: Vil ikke driftes av Sikt, men er tilgjengelig via https://manifestoproject.wzb.eu/

Utførte oppdateringer

Flere datatilbud har blitt flyttet over på nye og mer bærekraftige plattformer. Dette gjelder:

Ny dataplattform

Vi jobber for tiden med å oppgradere og vedlikeholde datatilbudet vårt.

Flere datasett har blitt overført til samlingen "Norske forskningsdata", hvor du får treff på variabelnivå i søk på data. Samlingen inneholder rundt 3500 datasett, med nærmere 700 000 variabler fra norske forskningsprosjekter, SSB, NOVA, TØI og flere.

Både data og dokumentasjon har fått et grundig løft i den nye plattformen, som sikrer at disse bevares for fremtiden. Samtidig har det blitt enklere og raskere å finne og få tilgang til data.

I dataplattformen er det bygget inn funksjonalitet for visualisering av data. En del datasett er tilrettelagt for dette, og vi jobber kontinuerlig med å tilrettelegge flere.

(Se eksempel i påstanden "Barn bør lære lydighet og respekt for foresatte" i Valgundersøkelsen fra 2017.)

Kontakt

Lurer du på noe om endringene i tilgangen til data? Kontakt oss på bestilledata@sikt.no​.