Kontaktinformasjon

Generelle henvendelser

  • Epost: nsd@nsd.no
  • Telefon resepsjon (10–14): +47 53 21 15 00, tast 2.

Spørsmål om personvern og meldeskjema

Postadresse

NSD – Norsk senter for forskningsdata AS
Harald Hårfagres gate 29
N-5007 Bergen Norway

Faktura til NSD – Norsk senter for forskningsdata AS

NSD ber om at faktura sendes elektronisk i standardformatet EHF.

Fakturaen må merkes med navn på bestiller.

Organisasjonsnummeret til NSD er: NO 985 321 884 MVA.

Har du ikke mulighet til å sende faktura elektronisk, kan du sende faktura som vedlegg i PDF-format til epost: postmottak@nsd.no.

Direkte kontakt med ulike tjenester

Arkivere data

Bestille data

Datahåndtering

DBH - Database for høgre utdanning og forskning

Kurs og opplæring

Personverntjenester

epost*: personverntjenester@nsd.no

*Hvis du har opprettet et meldeskjema er det enklest å ta kontakt via selve meldeskjemaet. Se utfyllende kontaktinformasjon.