Lag en datahåndteringsplan

Det er mye å tenke på når du skal samle inn data til et forskningsprosjekt: Innsamling, oppbevaring og deling med prosjektdeltakere. Med en datahåndteringsplan, eller DMP, tar du informerte valg og sikrer trygg behandling gjennom hele prosessen.

Hva er en datahåndteringsplan?

En datahåndteringsplan er et verktøy som hjelper deg å planlegge hvordan forskningsdataene skal håndteres fra start til slutt i prosjektet. Verktøyet er også kjent som DMP (Data Management Plan), eller bare dataplan.

God planlegging bidrar til at kvaliteten på dataene blir best mulig, og at data lever videre og kan gjenbrukes etter prosjektslutt.

Flere og flere finansiører av forskning, deriblant Forskningsrådet, stiller krav om at prosjekter har datahåndteringsplan for å innvilge støtte til forskningsprosjekt.

Opprett en datahåndteringsplan

Med NSDs verktøy får du en interaktiv plan som støtter deg i å ta informerte valg gjennom prosjektet.

Logg inn her for å fylle ut NSDs DMP

Hva får du med NSDs DMP?

En datahåndteringsplan skal sikre god og trygg håndtering av data gjennom forskningsprosessen. NSDs DMP er:

 • Tilpasset ulike fagfelt og forskning på alle nivå
 • Interaktiv og gir valg basert på informasjon du fyller ut
 • Tilpasset forskjellige finansieringstyper (EU, Forskningsrådet, osv), og fyller kravene fra Science Europe.
 • Et dynamisk verktøy som kan oppdateres underveis og deles med alle prosjektdeltakerne.

Hvilken informasjon skal med i planen?

En datahåndteringsplan er et levende dokument, som blir revidert og oppdatert etter hvert som forskningen utvikler seg. I planen beskriver du blant annet:

 • Hvem som er ansvarlig for å ta vare på dataene under og etter prosjektet, og hvilke ressurser som trengs.
 • Hvordan man skal sikre at dataene er godt organisert og tilstrekkelig dokumentert.
 • Hvor stort volum og hvilken type datasett som blir generert/brukt.
 • Hvordan man sørger for at dataene er etisk og juridisk kompatible.
 • Hvor data skal lagres og sikres i prosjektets levetid.
 • Plan for bevaring og tilgjengeliggjøring av data for andre på lang sikt.

Avtalebaserte verktøy for datahåndtering

NSD har også to avtalebaserte verktøy for datahåndtering, som institusjonene kan inngå for å lette arbeidet med å håndtere og ha oversikt over sine forskningsdata.

 • NSD policyveiviser integrerer institusjonens retningslinjer til datahåndteringsplanen og gir veiledning basert på denne til forskere og studenter når de fyller ut Sikts datahåndteringsplan.
 • NSD planarkiv gir institusjonen oversikt over alle datahåndteringsplaner som er opprettet med NSDs verktøy.

Verktøyene hjelper institusjonen med å håndtere og ha oversikt over sine forskningsdata, og gir en enkel måte for forskerne å følge gjeldende retningslinjer for sin institusjon.

Illustrasjon: Fyller ut sjekkliste

Kravene som stilles til god håndtering av forskningsdata er økende, og det overordnede målet er bedre data og mer gjenbruk. Men hvordan kan du som forsker arbeide med dette på en god måte?

Se våre 5 tips til god datahåndtering