NSD / Lag en datahandteringsplan / Avtalebaserte verktøy for datahåndtering – for institusjoner

Avtalebaserte verktøy for datahåndtering – for institusjoner

NSDs policyveiviser og planarkiv hjelper institusjonene med å håndtere og ha oversikt over sine forskningsdata, samtidig som de gir en enkel måte for forskerne å følge retningslinjene ved sin institusjon.

Verktøyene støtter forskerne og institusjonene i deres daglige arbeid, samtidig som de skal bidra til å oppfylle FAIR-målene for forskningsdata: Findable, Accessible, Inteoperable og Reusable.

NSD policyveiviser

Policyveiviseren er et verktøy hvor institusjonen kan publisere sine retningslinjer for håndtering av forskningsdata på en maskinlesbar måte.

Forskere og studenter tilknyttet institusjonen får dermed veiledning for sine data og retningslinjene gjeldende sin institusjon når de fyller ut NSDs datahåndteringsplan.

Ettersom NSDs DMP er interaktiv, trenger forskeren kun å forholde seg til de delene av retningslinjene som er relevante for det aktuelle prosjektet.

NSD planarkiv

Planarkviet gir institusjonen oversikt over alle datahåndteringsplaner som er utfylt ved hjelp av NSDs DMP.

Logikken ligner den som følger NSDs meldeskjema for personopplysninger. Her fyller forskeren ut et digitalisert skjema, basert på opplysninger om prosjektet, og institusjonen får oversikt over behandlingene gjennom Meldingsarkivet.

Ansvarlige ved institusjonen får blant annet se tittel på prosjektet, om det følger institusjonens retningslinjer, og om man har planlagt å arkivere dataene ved prosjektslutt.

Ta kontakt for mer informasjon

Ønsker du å inngå en avtale, eller få en demonstrasjon av verktøyene? Send oss en epost, så kontakter vi deg!

Send epost til dmp@sikt.no

To mulige avtaleløsninger

Verktøyene henger sammen og tilbys gjennom avtale med institusjonen. Vi tilbyr to forskjellige pakker:

  • Grunnpakke: Inneholder NSD policyveiviser og planarkiv.
  • Plusspakke: Inkluderer kursing i tillegg til policyveiviseren og planarkivet: To heldagskurs om datahåndtering og personvern, og fire halvdagskurs om datahåndtering og FAIR-prinsippene per år.