NSD - 50 år med data til forskning

Gjennom fem tiår har NSD jobbet for å gjøre det enklere for forskere å få tilgang til relevante data.

NSDs hovedoppgaver

  • Samle inn, dokumentere, arkivere og formidle data til forskning
  • Samarbeide nasjonalt og internasjonalt om å tilgjengeliggjøre store, komplekse datasamlinger
  • Gi råd og veiledning til forskere om datahåndtering og personvernspørsmål
  • Bygge ned økonomiske, juridiske og tekniske barrierer for tilgang til data
Illustrasjon av forskningsdata

Det startet med Stein Rokkan

Stein Rokkan tok initiativet til opprettelsen av NSD i 1971. Allerede på 50-tallet var han etablert som en ledende forsker innen politisk sosiologi. Han var opptatt av samfunnsvitenskapens tilgang til data, og mente at data ville bli en nøkkel til å bygge ut samfunnsvitenskapene.

Formålet med opprettelsen av NSD i 1971 var å bidra til deling og gjenbruk av data

Gode og relevante data var vanskelig å fremskaffe, de var kostbare, arbeidskrevende å tilrettelegge og kompliserte å analysere.

Men samme data kunne brukes for mange problemstillinger. Rokkans poeng var derfor at det var viktig å tilrettelegge for deling og gjenbruk av data. Det som fortsatt er et overordnet mål var klart formulert allerede for 65 år siden.

European Political Data (EPD)

Fra 1971–1989 ble nyhetsbrevet "European Political Data" utgitt av ECPR Data Information Service, som Stein Rokkan ledet fra Bergen og bidro med flere tekster til. Formålet med EPD var å utveksle informasjon om eksisterende og planlagte datasamlinger, og om teknisk utvikling. Etter Rokkans død i 1979 overtok Stein Kuhnle rollen som redaktør.

Les Stein Kuhnles introduksjon til EPD og les utvalgte utgaver

Et av de største samfunnsvitenskapelige dataarkivene

Etter å ha bidratt i etableringen av flere utenlandske dataarkiv kom turen til Norge. Stein Rokkan fikk med seg Bjørn Henrichsen for å bygge opp det som etter hvert ble et av de største samfunnsvitenskapelige arkivene i verden.

Gjennom 50 år har NSDs hovedstrategi ligget fast: gjøre det enklere for forskningen å få tilgang til relevante data.

Internasjonalt fokus

NSD har vært toneangivende internasjonalt i dataarkiv-sammenheng, og deltatt i en rekke EU-prosjekter. Spesielt viktig har det vært med prosjekter for å bygge opp tilfanget av forskningsdata, så som Eurobarometer, International Social Survey Programme (ISSP), European Social Survey (ESS), European Election Database og mange flere.

Også i teknologiutvikling har NSD vært sentral, spesielt har NESSTAR-programvaren spilt en stor rolle for dataarkivene. Det var derfor ingen tilfeldighet at CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives) ble lokalisert i Bergen da organisasjonen ble etablert som en ERIC i 2013.

Stein Rokkan.  (Foto: NTB-arkiv/SCANPIX, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

NSD er gjennom sin historie uatskillelig knyttet til to navn: Stein Rokkan og Bjørn Henrichsen. Sammen jobbet de for å implementere og utvikle Rokkans ideer om levende dataarkiver som langsiktige, faglig relevante og permanente tjenester med et bred nedslagsfelt.

Les mer om NSDs historie og utgangspunkt