Søk i NSDs datasamlinger

 

Søkefunksjonen til Norske spørreundersøkelser er erstattet av vår nye søkeportal. I søkefeltet over kan du søke på tvers av NSDs store og heterogene databeholdninger. Ved å samle alle våre data i en felles portal vil det bli enklere for forskere og studenter å finne frem til relevante og brukbare data.

Per i dag er ikke alle NSDs databeholdninger omfattet av søkeportalen. Dette er et pågående prosjekt hvor det arbeides kontinuerlig for at alle data hos oss skal bli søkbare. Les mer om søkeportalen her

I menyen til venstre finner du fremdeles informasjon om norske spørreundersøkelser og linker til de ulike seriene.

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)