22.juli-forskning

NSDs informasjonsportal for forskningsprosjekter knyttet til 22. juli inneholder studier rettet mot berørte av terrorangrepene i Regjeringskvartalet og på Utøya 22.juli 2011.

Prosjektoversikten er laget av NSD på oppdrag fra Helsedirektoratet. NSD dokumenterer, tilrettelegger, arkiverer og formidler informasjon fra de ulike prosjektene, og data der de er tilgjengelige.

For mer informasjon om den nasjonale koordineringsfunksjonen for forskning etter 22.juli, se Helsedirektoratet sine nettsider >>

PROSJEKTER

Bruk av sosiale medier under og like etter terroristangrepene i Norge i 2011, 2017

Denne delstudien omhandler bruken av sosiale medier under og etter terrorangrepene i Norge i 2011. Studien er en del av prosjektet "Researching Social Media and Collaborative... Mer >>

Effekten av akutt stress på en hjerne i utvikling, 2017

Målet med dette prosjektet var å øke forståelsen av hvordan hjernen påvirkes og fungerer i etterkant av store psykiske belastninger. Studien undersøker om et traume som... Mer >>

Utøya - opplevelser og reaksjoner hos de som overlevde og etterlatte, 2015

I dette prosjektet kartlegges hvordan hendelsene under terrorangrepet på Utøya kan ha påvirket bruk av helsetjenester, helsetilstand og funksjon til de som overlevde og... Mer >>

Etterlatte etter 22. juli, 2014

Målet med dette forskningsprosjektet var å skaffe økt kunnskap om etterlatte foreldre, søsken, partnere og nære venners situasjon etter drapene på Utøya 22.juli 2011. Blant... Mer >>

Regjeringskvartalet - opplevelser og reaksjoner hos de overlevende og de etterlatte, 2014

Prosjektet "Regjeringskvartalet - opplevelser og reaksjoner hos de overlevende og de etterlatte" er en oppfølgingsstudie av ansatte i Regjerningskvartalet etter bombeattentatet... Mer >>

Accommodating Trauma in Police Interviews. An Exploration of Rapport in Investigative Interviews of Traumatized Victims, 2013

I avhør kan politiet møte mistenkte, ofre eller vitner som er preget av sterke følelsesmessige opplevelser som kan stå i veien kommunikasjon og at avhørte får gitt en optimal... Mer >>

Sykepleieres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe, 2013

I denne studien undersøkes sykepleieres arbeid med berørte av hendelsene 22. juli 2011. Blant temaer som ble utforsket var bakgrunnen til sykepleiere som var involvert, spektret... Mer >>

Hva gjør terroren med oss? En studie av den norske befolkningen etter 22. juli, 2012

Terror har som grunnleggende mål å skape frykt i befolkningen, og/eller endre holdninger. Denne undersøkelsen hadde som mål å gi kunnskap om på hvilken måte 22. juli påvirket... Mer >>

Opplevelser, reaksjoner og faglige utfordringer etter 22. juli: en studie av innsatspersonell, 2012

Denne studien er en undersøkelse av innsatspersonell som var involvert i arbeidet etter terrorhandlingene i Norge 22. juli 2011. Problemstillingene var i hovedsak i hvilken grad... Mer >>

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)