Arkivering av data hos NSD

Hvorfor arkivere data?

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om arkivering av data: dataarkivering@nsd.uib.no eller tlf 55 58 21 17.

NSD har som formål å forbedre muligheter og arbeidsvilkår for empirisk forskning som først og fremst er avhengig av tilgang til data. Ved å arkivere dine data hos NSD og gjøre dem tilgjengelig for sekundæranalyser kan du bidra til å fremme den empiriske forskningen.

Sikre langsiktig lagring

Arkivering av data hos NSD sikrer deg langsiktig lagring og beskyttelse mot sletting eller andre typer ødeleggelser. Å arkivere data hos NSD er viktig også faglig ved å gi kreditt for det ellers relativt usynlige arbeidet med å samle inn data.

Hjelp til datainnsamling

En annen fordel med å arkivere data hos NSD er at en kan få hjelp også i andre faser av arbeidet omkring datainnsamling, f.eks til formulering av spørsmål, informasjonsskriv og til anonymisering av datamateriale.

Oppfylle arkiveringskrav

Arkivering av data hos NSD vil også kunne være en måte å oppfylle arkiveringskrav i henhold til avtale med finansieringsinstitusjoner som f.eks Norges Forskningsråd.

Hvordan arkivere data?

Om datasettet ditt er anonymt kan du arkivere dataene dine ved å sende dem og tilhørende dokumentasjon til dataarkivering@nsd.uib.no.

Inneholder datasettet ditt personopplysninger, ta kontakt med NSD enten på  dataarkivering@nsd.uib.no eller på 55 58 21 17.

NSD samarbeider tett med forskere som ønsker at deres data skal gjøres tilgjengelig for andre, både når det gjelder dokumentering, tilgangsrutiner og publisering.

Hvilke type service tilbyr NSD?