This page in English

Internasjonale studenter i Norge

Målet med undersøkelsen er å kartlegge internasjonale studenter i Norge med hensyn til sosial bakgrunn, motivasjonen de har for å velge Norge og norske utdanningsinstitusjoner, hvor tilfredse de er med studieoppholdet, hvilke studentgrupper de er mest i kontakt med og hvilke framtidsplaner de har.

Gjennom regelmessige undersøkelser vil man kunne oppdage eventuelle endringer i studentenes forventninger til og opplevelser av studielandet Norge. I tillegg avdekkes informasjonstilgang om studietilbud i Norge, udekkede informasjonsbehov, og kunnskap om hvilke informasjonkanaler som er foretrukket av respondentene. Undersøkelsen gjennomføres av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU). I 2016 endret undersøkelsen navn fra Omdømmeundersøkelsen blant internasjonale studenter til Internasjonale studenter i Norge.

Databeholdning

Tittel Last ned Dokumentasjon
Internasjonale studenter i Norge, 2016 Last ned PDF
Omdømmeundersøkelse blant internasjonale studenter i Norge, 2014 Last ned PDF
Omdømmeundersøkelse blant internasjonale studenter i Norge, 2012 Last ned PDF
Omdømmeundersøkelse blant internasjonale studenter i Norge, 2010 Last ned PDF
Omdømmeundersøkelse blant internasjonale studenter i Norge, 2008 Last ned PDF

Tilgjengelighet

Data er fritt tilgjengelig for nedlasting for forskere og studenter, kostnadsfritt via NSD. Internasjonale studenter i Norge, 2016 kan utleveres med åpne spørsmål, men denne filen er kun tilgjengelig for forskningsformål (inkludert phd og masteroppgaver) ved bestilling.

Format

Alle undersøkelser kan lastes ned i format som støtter SPSS, Stata og SAS.

Vilkår

  • Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene
  • Bruker plikter å sende NSD/Bergen elektronisk kopi (PDF) av eventuelle rapporter/publikasjoner som er utarbeidet på basis av dataene. Disse vil refereres til på våre nettsider og kan gjøres tilgjengelig på nett, om det er ønskelig

Publikasjoner

Rapporter for 'Undersøkelse blant internasjonale studenter i Norge', www.siu.no.

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)