This page in English

Arbeidskraftundersøkelsen

Formålet med Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) er å gi informasjon om utviklingen i sysselsetting og arbeidsledighet, og om ulike befolkningsgruppers tilknytning til arbeidsmarkedet.

Foruten å gi arbeidskraftmyndighetene og andre interesserte informasjon om tilstanden og utviklingen på arbeidsmarkedet, skal AKU tjene som grunnlag for prognoser og utredninger og gi arbeidsmarkedsforskningen statistisk materiale.

Hovedkilden for AKU er kvartalsvise, representative utvalgsundersøkelser basert på intervju per telefon.

Bestill data

Lenkene nedenfor tar deg videre til studiens landingsside. Herfra kan du legge studien i handlekurven og fortsette til bestillingsskjemaet. Eller du kan klikke deg videre til dokumentasjonen for å få en detaljert beskrivelse av studien og variabler.

Databeholdning

Tittel Beholdning
AKU 2020   1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal  
AKU 2019   1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 2018   1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 2017   1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 2016   1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 2015   1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 2014   1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 2013   1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 2012   1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 2011 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 2010 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 2009 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 2008 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 2007 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 2006 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 2005 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 2004 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 2003 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 2002 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 2001 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 2000 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 1999 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 1998 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 1997 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 1996 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 1995 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 1994 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 1993 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 1992 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 1991 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 1990 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 1989 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 1988 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 1987 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 1986 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 1985 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 1984 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 1983 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 1982 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 1981 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 1980 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 1979 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 1978 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 1977 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 1976 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 1975 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 1974 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 1973 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
AKU 1972 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal

Tilleggsundersøkelser

Det er også foretatt tilleggsundersøkelser til AKU, gjerne som betalte oppdrag for departementer og forskere om tema som er relevant for arbeidsmarkedet. I andre tilfeller gjelder det tilleggsundersøkelser som gjøres i alle EU- og EFTA-land, hvor variable og spørsmålsutforming avklares i regi av Eurostat, EUs statistikkbyrå.

Databeholdning

Tittel Dokumentasjon
Tilleggsundersøkelse om innvandring - AKU 1.kvartal 2014 PDF
Lærevilkårsmonitoren 2011, tilleggsundersøkelse til AKU 1. Kvartal 2011 PDF
Lærevilkårsmonitoren 2010, tilleggsundersøkelse til AKU 1. Kvartal 2010 PDF
Lærevilkårsmonitoren 2009, tilleggsundersøkelse til AKU 1. Kvartal 2009 PDF
Arbeidsulykker og yrkesskader, tilleggsundersøkelse til AKU 2007 PDF
Tilleggsundersøkelsen til AKU, 1.kvartal 1986: Arbeidsledighet PDF
Tilleggsundersøkelse til AKU 1.kvartal 1984: Arbeid 1983 PDF
Tilleggsundersøkelse til AKU 1.kvartal 1981: Arbeid 1980 PDF
Undersøkelse om ønsker om arbeidstid, deltidsarbeid og arbeidsaktivitet 1978 - Tilleggsspørsmål til AKU PDF
Tilleggsundersøkelsene til AKU 1.kvartal 1976: Arbeidsforhold og Aktivitet og yrke, 1975 PDF

Panelfiler

En rekke av Arbeidskraftundersøkelsene er nå tilgjengelige som panelfiler, som gir grunnlag for å se på trekk og endringer i den norske arbeidsstyrken over tid, men likevel begrenset til 8 påfølgende kvartal.

Les mer >>

Tilgjengelighet

Data er tilgjengelig for forskere og studenter ved Statistisk Sentralbyrås godkjente forskningsinstitusjoner, kostnadsfritt via NSD.

Format

Alle undersøkelser kan konverteres til format som støtter SPSS, Stata eller SAS på bestilling. Ta kontakt for andre format.

Hvordan låne data?

Data lånes ut etter at du har fylt ut og sendt inn vårt bestillingsskjema som du får tilgang til via landingssidene til studiene.

Du vil deretter få tilsendt et tilgangsbrev og en taushetserklæring som må signeres og returneres før data kan utleveres. For studenter må det også fylles ut en veiledererklæring.

Vilkår

  • Dataene kan kun benyttes til prosjektet som er beskrevet i søknaden. Dersom du har behov for å bruke dataene til annet formål, må det søkes om ny tilgang
  • Det er ikke tillatt å gi andre tilgang til dataene. Dersom andre personer assisterer deg ved bruken av data, må disse også underskrive taushetserklæring
  • Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene
  • Bruker plikter å sende NSD/Bergen elektronisk kopi (PDF) av eventuelle rapporter/publikasjoner som er utarbeidet på basis av dataene. Disse vil refereres til på våre nettsider og kan gjøres tilgjengelig på nett, om det er ønskelig
  • Datafilen skal slettes eller leveres tilbake til NSD etter endt prosjekt eller senest to år etter utleveringsdato

Eksterne lenker

Kvartalsvise rapporter, SSB.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)