This page in English

Integreringsbarometeret

Integreringsbarometeret måler folks holdninger til innvandring, integrering og mangfold, og gjennomføres som survey i et representativt utvalg av befolkningen i Norge.

Undersøkelsen "Integreringsbarometeret" er utført på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Ipsos MMI (2005 og 2006), TNS Gallup (2008-2010) og Comte Analyse (2012) har stått for datainnsamling og tallbehandling. Integreringsbarometeret kartlegger og måler befolkningens holdninger til spørsmål om innvandring, integrering og mangfold. I tillegg omfatter kartleggingen erfaringer med blant annet diskriminering og kontakt med innvandrere. Undersøkelsen har vært gjennomført hvert år siden 2005, med unntak av 2007 og 2011. Spørreskjemaet er blitt noe endret fra år til år ved at noen spørsmål er tatt ut og andre er lagt til. Enkelte spørsmålsformuleringer er endret fra ett år til det neste.

Det finnes færre variabler i Integreringsbarometeret 2005-2012 enn i Integreringsbarometeret 2005-2010. Derfor er det fortsatt mulig å bestille en fil med 2005-2010-undersøkelsene.

Databeholdning

Tittel Last ned Dokumentasjon
Integreringsbarometeret 2018 Må bestilles PDF
Integreringsbarometeret 2013-2014 Må bestilles PDF
Integreringsbarometeret 2005 - 2013/14 Må bestilles PDF
Integreringsbarometeret 2005-2012 Må bestilles PDF
Integreringsbarometeret 2005-2010 Må bestilles PDF

 

Tilgjengelighet

Data er tilgjengelig for forsknings- og undervisningsformål. Kostnadsfritt.

Format

Alle undersøkelser kan konverteres til format som støtter SPSS, Stata eller SAS på bestilling. Ta kontakt for andre format.

Hvordan låne data?

Data lånes ut etter at du har fylt ut og sendt inn vårt bestillingsskjema som du finner her (husk å oppgi komplett navn på undersøkelsen du ønsker å bestille).

Du vil deretter få tilsendt et tilgangsbrev og en taushetserklæring som må signeres og returneres før data kan utleveres. For studenter må det også fylles ut en veiledererklæring.

Vilkår

  • Dataene kan kun benyttes til prosjektet som er beskrevet i søknaden. Dersom du har behov for å bruke dataene til annet formål, må det søkes om ny tilgang
  • Det er ikke tillatt å gi andre tilgang til dataene. Dersom andre personer assisterer deg ved bruken av data, må disse også underskrive taushetserklæring
  • Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene
  • Bruker plikter å sende NSD/Bergen elektronisk kopi (PDF) av eventuelle rapporter/publikasjoner som er utarbeidet på basis av dataene. Disse vil refereres til på våre nettsider og kan gjøres tilgjengelig på nett, om det er ønskelig
  • Datafilen skal slettes eller leveres tilbake til NSD etter endt prosjekt eller senest to år etter utleveringsdato

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)