This page in English

Kandidatundersøkelsen i Bergen

Kandidatundersøkelsen gjennomføres annethvert år og retter seg mot tidligere studenter ved utdannelsesinstitusjonene fra Høgskolen i Bergen (HiB), Universitetet i Bergen (UiB) og Norges Handelshøyskole (NHH), halvannet til to år etter uteksaminering.

Undersøkelsens formål er å produsere informasjon og bedre innsikt om karriereutsiktene for uteksaminerte studenter fra utdannelsesinstitusjoner i Bergensområdet. Spesielt deres arbeidsforhold etter endte studier, samt retrospektive vurderinger av utdannelsesinstitusjonenes forberedelser av studentene for arbeidsmarkedet innenfor deres respektive fagfelt.

Databeholdning

Tittel Last ned Dokumentasjon
Kandidatundersøkelsen 2016 Må bestilles PDF
Kandidatundersøkelsen 2011 Må bestilles PDF
Kandidatundersøkelsen 2009 Må bestilles PDF
Kandidatundersøkelsen 2007 Må bestilles PDF
Kandidatundersøkelsen 2005 Må bestilles PDF
Kandidatundersøkelsen 2003 Må bestilles PDF

Tilgjengelighet

Data er tilgjengelig for forskere og studenter, kostnadsfritt via NSD.

Format

Alle undersøkelser kan konverteres til format som støtter SPSS, Stata eller SAS på bestilling. Ta kontakt for andre format.

Hvordan låne data?

Data lånes ut etter at du har fylt ut og sendt inn vårt bestillingsskjema som du finner her (husk å oppgi komplett navn på undersøkelsen du ønsker å bestille).

Du vil deretter få tilsendt et tilgangsbrev og en taushetserklæring som må signeres og returneres før data kan utleveres. For studenter må det også fylles ut en veiledererklæring.

Vilkår

  • Dataene kan kun benyttes til prosjektet som er beskrevet i søknaden. Dersom du har behov for å bruke dataene til annet formål, må det søkes om ny tilgang
  • Det er ikke tillatt å gi andre tilgang til dataene. Dersom andre personer assisterer deg ved bruken av data, må disse også underskrive taushetserklæring
  • Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene
  • Bruker plikter å sende NSD/Bergen elektronisk kopi (PDF) av eventuelle rapporter/publikasjoner som er utarbeidet på basis av dataene. Disse vil refereres til på våre nettsider og kan gjøres tilgjengelig på nett, om det er ønskelig
  • Datafilen skal slettes eller leveres tilbake til NSD etter endt prosjekt eller senest to år etter utleveringsdato

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)