This page in English

Kommunal og fylkeskommunal organisering

Formålet med undersøkelsene er å samle inn data om den politiske og administrative styringen av kommunene og fylkeskommunene. Hovedtema som dekkes er politisk organisering, administrativ organisering, revisjon og økonomisk styring, konkurranseutsetting og bruk av markedsmekanismer.

Undersøkelsene skiller mellom kommuneutvalg og fylkesutvalg, der forskjellen på undersøkelsene går ved den praktiske forskjellen på fylkeskommuner og kommuner. Undersøkelsesserien gjør det mulig å følge utvikling, ressursbruk og organisering i kommunene og fylkeskommunene over tid.

Databeholdning

Tittel Last ned Dokumentasjon
Kommuneutvalg, 2016 Må bestilles PDF
Kommuneutvalg, 2012 Må bestilles PDF
Kommuneutvalg, 2008 Må bestilles PDF
Kommuneutvalg, 2004 Må bestilles PDF
Kommuneutvalg, 2000 Må bestilles PDF
Kommuneutvalg, 1996 Må bestilles PDF
Kommuneutvalg, 1995 Må bestilles PDF
Fylkesutvalg, 2016 Må bestilles PDF
Fylkesutvalg, 2012 Må bestilles PDF
Fylkesutvalg, 2008 Må bestilles PDF
Fylkesutvalg, 2004 Må bestilles PDF
Fylkesutvalg, 2000 Må bestilles PDF
Fylkesutvalg, 1996 Må bestilles PDF
Fylkesutvalg, 1995 Må bestilles PDF

Tilgjengelighet

Data er tilgjengelig for forskere og studenter, kostnadsfritt via NSD.

Format

Alle undersøkelser kan konverteres til format som støtter SPSS, Stata eller SAS på bestilling. Ta kontakt for andre format.

Hvordan låne data?

Data lånes ut etter at du har fylt ut og sendt inn vårt bestillingsskjema som du finner her (husk å oppgi komplett navn på undersøkelsen du ønsker å bestille).

Du vil deretter få tilsendt et tilgangsbrev og en taushetserklæring som må signeres og returneres før data kan utleveres. For studenter må det også fylles ut en veiledererklæring.

Vilkår

  • Dataene kan kun benyttes til prosjektet som er beskrevet i søknaden. Dersom du har behov for å bruke dataene til annet formål, må det søkes om ny tilgang
  • Det er ikke tillatt å gi andre tilgang til dataene. Dersom andre personer assisterer deg ved bruken av data, må disse også underskrive taushetserklæring
  • Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene
  • Bruker plikter å sende NSD/Bergen elektronisk kopi (PDF) av eventuelle rapporter/publikasjoner som er utarbeidet på basis av dataene. Disse vil refereres til på våre nettsider og kan gjøres tilgjengelig på nett, om det er ønskelig
  • Datafilen skal slettes eller leveres tilbake til NSD etter endt prosjekt eller senest to år etter utleveringsdato

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)