This page in English

Leiemarkedsundersøkelsen

Statistisk Sentralbyrå har siden 2006 kartlagt leienivået på leide boliger i Norge på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet og Husbanken.

Leiemarkedet i Norge er relativt stort, og skiller seg vesentlig fra selveiermarkedet, både med hensyn til kjennetegn ved de som leier og ved boligen de leier. I Boligmeldingen fra 2003-2004 (St.meld. nr. 23) ble behovet for en bedre husleiestatistikk for leide boliger påpekt. Statistisk Sentralbyrå ble derfor gitt i oppdrag å undersøke de viktige trekkene i leiemarkedet og fastsettelse av husleier.

Databeholdning

Tittel Last ned Dokumentasjon
Leiemarkedsundersøkelsen 2019 Må bestilles PDF
Leiemarkedsundersøkelsen 2018 Må bestilles PDF
Leiemarkedsundersøkelsen 2017 Må bestilles PDF
Leiemarkedsundersøkelsen 2016 Må bestilles PDF
Leiemarkedsundersøkelsen 2015 Må bestilles PDF
Leiemarkedsundersøkelsen 2014 Må bestilles PDF
Leiemarkedsundersøkelsen 2013 Må bestilles PDF
Leiemarkedsundersøkelsen 2012 Må bestilles PDF
Leiemarkedsundersøkelsen 2011 4. kvartal Må bestilles PDF
Leiemarkedsundersøkelsen 2011 1. kvartal Må bestilles PDF
Leiemarkedsundersøkelsen 2010 Må bestilles PDF
Leiemarkedsundersøkelsen 2009 Må bestilles PDF
Leiemarkedsundersøkelsen 2008 Må bestilles PDF
Leiemarkedsundersøkelsen 2007 Må bestilles PDF
Leiemarkedsundersøkelsen 2006 Må bestilles PDF

Tilgjengelighet

Data er tilgjengelig for forskere og studenter ved Statistisk Sentralbyrås godkjente forskningsinstitusjoner, kostnadsfritt via NSD.

Format

Alle undersøkelser kan konverteres til format som støtter SPSS, Stata eller SAS på bestilling. Ta kontakt for andre format.

Hvordan låne data?

Data lånes ut etter at du har fylt ut og sendt inn vårt bestillingsskjema som du finner her (husk å oppgi komplett navn på undersøkelsen du ønsker å bestille).

Du vil deretter få tilsendt et tilgangsbrev og en taushetserklæring som må signeres og returneres før data kan utleveres. For studenter må det også fylles ut en veiledererklæring.

Vilkår

  • Dataene kan kun benyttes til prosjektet som er beskrevet i søknaden. Dersom du har behov for å bruke dataene til annet formål, må det søkes om ny tilgang
  • Det er ikke tillatt å gi andre tilgang til dataene. Dersom andre personer assisterer deg ved bruken av data, må disse også underskrive taushetserklæring
  • Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene
  • Bruker plikter å sende NSD/Bergen elektronisk kopi (PDF) av eventuelle rapporter/publikasjoner som er utarbeidet på basis av dataene. Disse vil refereres til på våre nettsider og kan gjøres tilgjengelig på nett, om det er ønskelig
  • Datafilen skal slettes eller leveres tilbake til NSD etter endt prosjekt eller senest to år etter utleveringsdato

Publikasjoner

Johannessen, R., 'Hva viser leiemarkedsundersøkelsen?', 2010, SSB.no

Eksterne lenker

Arkiv for Leiemarkedsundersøkelsen, SSB.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)