This page in English

Kultur- og mediebruksundersøkelser

Hovedmålet med undersøkelsene er å kartlegge omfanget av folks bruk av massemedier og gi et bilde av sesongmessige variasjoner i massemediebruken.

Undersøkelsene er foretatt i to varianter; rene mediebruksundersøkelser og kultur- og mediebruksundersøkelser. Mediebruksundersøkelsene gjennomføres årlig, mens de mer omfattende kultur- og mediebruksundersøkelsene foretas med tre til fire års mellomrom.

Databeholdning

Tittel Last ned Dokumentasjon
Mediebruksundersøkelsen, 2019 Må bestilles PDF
Mediebruksundersøkelsen, 2018 Må bestilles PDF
Mediebruksundersøkelsen, 2017 Må bestilles PDF
Medie- og kulturbruksundersøkelsen, 2016 Må bestilles PDF
Kultur- og mediebruksundersøkelsen 2015 Må bestilles PDF
Kultur- og mediebruksundersøkelsen 2014 Må bestilles PDF
Mediebruksundersøkelsen, 2013 Må bestilles PDF
Medie- og kulturbruksundersøkelsen, 2012 Må bestilles PDF
Mediebruksundersøkelsen, 2011 Må bestilles PDF
Mediebruksundersøkelsen, 2010 Må bestilles PDF
Mediebruksundersøkelsen, 2009 Må bestilles PDF
Kultur- og mediebruksundersøkelsen, 2008 Må bestilles PDF
Mediebruksundersøkelsen, 2007 Må bestilles PDF
Mediebruksundersøkelsen, 2006 Må bestilles PDF
Mediebruksundersøkelsen, 2005 Må bestilles PDF
Kultur- og mediebruksundersøkelsen, 2004 Må bestilles PDF
Mediebruksundersøkelsen, 2003 Må bestilles PDF
Mediebruksundersøkelsen, 2002 Må bestilles PDF
Mediebruksundersøkelsen, 2001 Må bestilles PDF
Kultur- og mediebruksundersøkelsen, 2000 Må bestilles PDF
Mediebruksundersøkelsen, 1999 Må bestilles PDF
Mediebruksundersøkelsen, 1998 Må bestilles PDF
Kultur- og mediebruksundersøkelsen, 1997 Må bestilles PDF
Mediebruksundersøkelsen, 1996 Må bestilles PDF
Mediebruksundersøkelsen, 1995 Må bestilles PDF
Undersøkelse om bruk av massemedier og kulturtilbud, 1994 Må bestilles PDF
Mediebruksundersøkelsen, 1992 Må bestilles PDF
Kultur- og mediebruksundersøkelsen, 1991 Må bestilles PDF

Tilgjengelighet

Data er tilgjengelig for forskere og studenter ved Statistisk Sentralbyrås godkjente forskningsinstitusjoner, kostnadsfritt via NSD.

Format

Alle undersøkelser kan konverteres til format som støtter SPSS, Stata eller SAS på bestilling. Ta kontakt for andre format.

Hvordan låne data?

Data lånes ut etter at du har fylt ut og sendt inn vårt bestillingsskjema som du finner her (husk å oppgi komplett navn på undersøkelsen du ønsker å bestille).

Du vil deretter få tilsendt et tilgangsbrev og en taushetserklæring som må signeres og returneres før data kan utleveres. For studenter må det også fylles ut en veiledererklæring.

Vilkår

  • Dataene kan kun benyttes til prosjektet som er beskrevet i søknaden. Dersom du har behov for å bruke dataene til annet formål, må det søkes om ny tilgang
  • Det er ikke tillatt å gi andre tilgang til dataene. Dersom andre personer assisterer deg ved bruken av data, må disse også underskrive taushetserklæring
  • Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene
  • Bruker plikter å sende NSD/Bergen elektronisk kopi (PDF) av eventuelle rapporter/publikasjoner som er utarbeidet på basis av dataene. Disse vil refereres til på våre nettsider og kan gjøres tilgjengelig på nett, om det er ønskelig
  • Datafilen skal slettes eller leveres tilbake til NSD etter endt prosjekt eller senest to år etter utleveringsdato

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)