This page in English

Medieundersøkelsen

Siden 1999 har Respons Analyse på vegne av Nordiske Mediedager utarbeidet en omfattende opinionsundersøkelse som er unik ved at den ser utviklingen i mediene med både publikums og mediebransjens øyne. De årlige undersøkelsene gir innblikk i hva journalister mener om sitt yrke og innflytelsen journalistikken har. Samtidig avdekker de hvordan publikum opplever media og journalistenes arbeid.

De siste årene har også en tredje respondentgruppe blitt inkludert i undersøkelsene. Dette er grupper som kan beskrives som premissleverandører for hva som møter publikum i norske medier. Dette har resultert i ny informasjon om relasjonen mellom journalister og grupper de er svært avhengige av på den ene siden, og publikums vurderinger av gruppenes relasjoner på den andre.

Databeholdning

Tittel Last ned Dokumentasjon
Medieundersøkelsen 2019, NO befolkning Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2019, NO befolkning ekstra Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2019, SV befolkning Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2019, NO journalister Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2019, SV journalister Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2018, Befolkning Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2018, Ungdom Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2018, Journalister Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2018, Redaktører Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2017, Befolkning Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2017, Journalister Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2017, Redaktører Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2017, partimedlemmer - Arbeiderpartiet Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2017, partimedlemmer - Høyre Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2017, partimedlemmer - Kristelig Folkeparti Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2016, Befolkning Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2016, Journalister Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2016, Redaktører Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2015, Befolkning Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2015, Journalister Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2015, Redaktører Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2015, Leger Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2015, Sykepleiere Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2014, Befolkning Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2014, Journalister Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2014, Redaktører Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2014, Ungdom Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2013, Befolkning Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2013, Journalister Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2013, Redaktører Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2012, NO befolkning Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2012, DK befolkning Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2012, SV befolkning Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2012, NO journ. Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2012, DK journ. Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2012, SV journ. Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2011, Befolkning Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2011, Journalister Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2011, Offiserer Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2010, Befolkning Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2010, Journalister Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2010, Politi Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2009, Befolkning Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2009, Journalister Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2009, Stort.polit. Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2009, Lokal.polit. Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2008, Befolkning Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2008, Journalister Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2008, Redaktører Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2007, Befolkning Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2007, Journalister Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2007, Advokater Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2006, Befolkning Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2006, Journalister Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2006, Kom.med. Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2005, Befolkning Må bestilles PDF
Medieundersøkelsen 2005, Journalister Må bestilles PDF

Tilgjengelighet

Data er tilgjengelig for forskere og studenter, kostnadsfritt via NSD.

Format

Alle undersøkelser kan konverteres til format som støtter SPSS, Stata eller SAS på bestilling. Ta kontakt for andre format.

Hvordan låne data?

Data lånes ut etter at du har fylt ut og sendt inn vårt bestillingsskjema som du finner her (husk å oppgi komplett navn på undersøkelsen du ønsker å bestille).

Du vil deretter få tilsendt et tilgangsbrev og en taushetserklæring som må signeres og returneres før data kan utleveres. For studenter må det også fylles ut en veiledererklæring.

Vilkår

  • Dataene kan kun benyttes til prosjektet som er beskrevet i søknaden. Dersom du har behov for å bruke dataene til annet formål, må det søkes om ny tilgang
  • Det er ikke tillatt å gi andre tilgang til dataene. Dersom andre personer assisterer deg ved bruken av data, må disse også underskrive taushetserklæring
  • Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene
  • Bruker plikter å sende NSD/Bergen elektronisk kopi (PDF) av eventuelle rapporter/publikasjoner som er utarbeidet på basis av dataene. Disse vil refereres til på våre nettsider og kan gjøres tilgjengelig på nett, om det er ønskelig
  • Datafilen skal slettes eller leveres tilbake til NSD etter endt prosjekt eller senest to år etter utleveringsdato

Eksterne lenker

Hovedtall for alle år med medieundersøkelsen siden 1999, nordiskemediedager.no.

 

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)