This page in English

Valgundersøkelser

Samtlige datasett i denne serien er åpent tilgjengelig for online analyse mot registrering av bruker. I tillegg kan datasettene også lastes ned mot bestilling, kostnadsfritt via NSD.

Nasjonale valgundersøkelser

Formålet med valgundersøkelsene er å videreføre analyser for foregående valg, og studere aktuelle tendenser i norsk politikk og unike trekk ved stortingsvalgene. Undersøkelsene omfatter spørsmål om faktisk stemmegivning og motivasjon for deltagelse og valg av politisk parti.

Databeholdning

Nasjonale valgundersøkelser Last ned Dokumentasjon
Valgundersøkelsen 2017 Må bestilles PDF
Valgundersøkelsen 2013 Må bestilles PDF
Valgundersøkelsen 2009 Må bestilles PDF
Valgundersøkelsen 2005 Må bestilles PDF
Valgundersøkelsen 2001 Må bestilles PDF
Valgundersøkelsen 1997 Må bestilles PDF
Undersøkelse om EU-avstemningen 1994 Må bestilles PDF
Valgundersøkelsen 1993 Må bestilles PDF
Valgundersøkelsen 1989 Må bestilles PDF
Valgundersøkelsen 1985 Må bestilles PDF
Valgundersøkelsen 1981 Må bestilles PDF
Valgundersøkelsen 1977 Må bestilles PDF
Valgundersøkelsen 1973/Folkeavstemningen om EF 1972 Må bestilles PDF
Valgundersøkelsen 1969 Last ned PDF
Valgundersøkelsen 1965 Last ned PDF
Valgundersøkelsen 1957 Last ned PDF

Valgundersøkelser blant velgere med innvandringsbakgrunn/utenlandske statsborgere

I 1979 fikk statsborgere fra andre nordiske land som hadde bodd i tre år i Norge stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg for første gang. Fra 1983 ble ordningen utvidet til å gjelde alle utenlandske statsborgere. Kravet var at de har fylt 18 år og har vært registrert sammenhengende bosatt i Norge i minst de tre siste årene før valgdagen. Stemmeretten gjelder ikke ved stortingsvalg. Statistisk sentralbyrå har gjennomført undersøkelser blant utenlandske statsborgere med stemmerett. Disse undersøkelsene har vært motivert av diverse reformer i valgordningene som i økende grad har gitt utenlandske statsborgere stemmerett.

Databeholdning

Valgundersøkelser blant velgere med innvandringsbakgrunn/utenlandske statsborgere Last ned Dokumentasjon
Velgerundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn og øvrige, 2017 Må bestilles PDF
Valgundersøkelsen blant velgere med innvandrerbakgrunn, 2013 Må bestilles PDF
Undersøkelse om stemmegivning blant personer med innvandringsbakgrunn, 2011 Må bestilles PDF
Lokalvalgundersøkelse blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, 2007 Må bestilles PDF
Valgundersøkelse blant utenlandske statsborgere, 1999 Må bestilles PDF
Undersøkelse om utenlandske statsborgere og kommunestyrevalget, 1995 Må bestilles PDF
Valgundersøkelsen for utenlandske statsborgere, 1991 Må bestilles PDF
Valgundersøkelsen for utenlandske statsborgere, 1987 Må bestilles PDF

Lokaldemokratiundersøkelser

Formålet med undersøkelsene er å gi en bedre forståelse av hva som skjer i de norske kommunene slik velgerne opplever det.

Lokaldemokratiundersøkelser Last ned Dokumentasjon
Velgerundersøkelsen 2015 Må bestilles PDF
Lokaldemokratiundersøkelsen, 2015 Må bestilles PDF
Lokaldemokratiundersøkelsen, 2011 Må bestilles PDF
Lokalvalgundersøkelsen, 2007 Må bestilles PDF
Lokalvalgundersøkelsen, 2003 Må bestilles PDF
Lokalvalgsundersøkelsen, 1999 Må bestilles PDF
Kommunevalgundersøkelsen, 1995 Må bestilles PDF
Kommunevalgundersøkelsen, 1971 Må bestilles PDF

Tilgjengelighet

Samtlige datasett i denne serien er tilgjengelige for online analyse.

Data kan også lastes ned mot bestilling, kostnadsfritt via NSD. 

Datamaterialet fra Lokaldemokratiundersøkelsen 2015 kan i tråd med nødvendige tillatelser tilgjengeliggjøres med indirekte indentifiserende personopplysninger for de samarbeidende institusjonene i prosjektet.

Format

Alle undersøkelser kan konverteres til format som støtter SPSS, Stata eller SAS på bestilling. Ta kontakt for andre format.

Hvordan låne data?

Data lånes ut etter at du har fylt ut og sendt inn vårt bestillingsskjema som du finner her (husk å oppgi komplett navn på undersøkelsen du ønsker å bestille).

Du vil deretter få tilsendt et tilgangsbrev og en taushetserklæring som må signeres og returneres før data kan utleveres. For studenter må det også fylles ut en veiledererklæring.

Vilkår

  • Dataene kan kun benyttes til prosjektet som er beskrevet i søknaden. Dersom du har behov for å bruke dataene til annet formål, må det søkes om ny tilgang
  • Det er ikke tillatt å gi andre tilgang til dataene. Dersom andre personer assisterer deg ved bruken av data, må disse også underskrive taushetserklæring
  • Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene
  • Bruker plikter å sende NSD/Bergen elektronisk kopi (PDF) av eventuelle rapporter/publikasjoner som er utarbeidet på basis av dataene. Disse vil refereres til på våre nettsider og kan gjøres tilgjengelig på nett, om det er ønskelig
  • Datafilen skal slettes eller leveres tilbake til NSD etter endt prosjekt eller senest to år etter utleveringsdato

Nøkkelord

Politikk, Valgundersøkelse, Statistisk Sentralbyrå (SSB), Statistikk, Stortingsvalg 2013, Kommunevalg, Lokalvalg

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)