Omnibus - Aktuelle samfunnsspørsmål

Statistisk sentralbyrås Omnibusundersøkelser ble gjennomført fra 1992 til 2004 og er satt sammen av spørsmål om mange ulike tema på vegne av flere oppdragsgivere. Undersøkelsene består av et fast sett med bakgrunnsvariabler, i tillegg til de spørsmålene som oppdragsgiverne betaler for. Enkelte tema er nesten å betrakte som faste i Omnibusundersøkelsene, siden de stilles hvert kvartal.

Gå til alle Omnibusundersøkelsene

Etter 2004 ble en del av spørsmålene videreført i Reise- og ferieundersøkelsene.

Røykevaner

Spørsmålene om røykevaner kan reknes som faste i Omnibusundersøkelsene, siden de stilles hvert kvartal. SSB har samlet data om nordmenns røykevaner siden 1973, og i perioden 1973-1992 ble det gjennomført egne røykevaneundersøkelser.

Les mer om Røykevaneundersøkelsene >>

Reisevaner

Et annet fast tema er reisevaner. Hvert kvartal ble det stilt spørsmål om reiser de tre siste månedene. Desse spørsmålene ble videreført etter 2004 i Reise- og ferieundersøkelsene.

Les mer om Reise- og ferieundersøkelsene >>

Holdning til innvandring

Et annet tema som gikk igjen, er holdning til innvandring. Dette ble gjerne lagt lagt til andre kvartal. NSD har laget to tidsserier med utgangspunkt i data fra desse undersøkelsene:

Omnibus innvandringsspørsmål tidsserie 1993-2000

Omnibus/reise- og ferieundersøkelsen innvandringsspørsmål tidsserie 2002-2010

 

 

 

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)