This page in English

Reise- og ferieundersøkelsene

Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge nordmenns reisevaner, samt å sikre datainnsamling for annen offisiell statistikk.

Reise- og ferieundersøkelsen tar også for seg tema som røyking, holdning til innvandring, vedfyring, IKT-tilgang, og arbeids- og familieforhold. Noen temaer gjentas hvert kvartal, mens andre kun blir gjennomført én gang. Se dokumentasjonen for mer informasjon om hva de ulike undersøkelsene dekker.

Databeholdning

Tittel Last ned Dokumentasjon
Reise- og ferieundersøkelsen 2018, 3.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2018, 3.kvartal (Reise) Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2018, 2.kvartal (Reise) Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2018, 2.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2018, 2.kvartal (IKT) Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2018, 1.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2018, 1.kvartal (Reise) Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2017, 4.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2017, 4.kvartal (Reise) Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2017, 3.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2017, 3.kvartal (Reise) Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2017, 2.kvartal (Reise) Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2017, 2.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2017, 2.kvartal (IKT) Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2017, 1.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2017, 1.kvartal (Reise) Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2016, 1.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2016, 1.kvartal (Reise) Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2016, 2.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2016, 2.kvartal (Reise) Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2016, 2.kvartal (IKT) Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2016, 3.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2016, 3.kvartal (Reise) Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2016, 4.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2016, 4.kvartal (Reise) Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2015, 1.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2015, 1.kvartal (Reise) Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2015, 2.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2015, 2.kvartal (Reise) Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2015, 2.kvartal (IKT) Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2015, 3.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2015, 3.kvartal (Reise) Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2015, 4.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2015, 4.kvartal (Reise) Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2014, 1.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2014, 2.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2014, 3.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2014, 4.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2013, 1.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2013, 2.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2013, 3.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2013, 4.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2012, 1.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2012, 2.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2012, 3.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2012, 4.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2011, 1.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2011, 2.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2011, 3.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2011, 4.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2010, 1.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2010, 2.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2010, 3.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2010, 4.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2009, 1.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2009, 2.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2009, 3.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2009, 4.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2008, 1.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2008, 2.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2008, 3.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2008, 4.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2007, 1.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2007, 2.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2007, 3.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2007, 4.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2006, 1.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2006, 2.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2006, 3.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2006, 4.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2005, 1.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2005, 2.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2005, 3.kvartal Må bestilles PDF
Reise- og ferieundersøkelsen 2005, 4.kvartal Må bestilles PDF

Tilgjengelighet

Data er tilgjengelig for forskere og studenter ved Statistisk Sentralbyrås godkjente forskningsinstitusjoner, kostnadsfritt via NSD.

Format

Alle undersøkelser kan konverteres til format som støtter SPSS, Stata eller SAS på bestilling. Ta kontakt for andre format.

Hvordan låne data?

Data lånes ut etter at du har fylt ut og sendt inn vårt bestillingsskjema som du finner her (husk å oppgi komplett navn på undersøkelsen du ønsker å bestille).

Du vil deretter få tilsendt et tilgangsbrev og en taushetserklæring som må signeres og returneres før data kan utleveres. For studenter må det også fylles ut en veiledererklæring.

Vilkår

  • Dataene kan kun benyttes til prosjektet som er beskrevet i søknaden. Dersom du har behov for å bruke dataene til annet formål, må det søkes om ny tilgang
  • Det er ikke tillatt å gi andre tilgang til dataene. Dersom andre personer assisterer deg ved bruken av data, må disse også underskrive taushetserklæring
  • Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene
  • Bruker plikter å sende NSD/Bergen elektronisk kopi (PDF) av eventuelle rapporter/publikasjoner som er utarbeidet på basis av dataene. Disse vil refereres til på våre nettsider og kan gjøres tilgjengelig på nett, om det er ønskelig
  • Datafilen skal slettes eller leveres tilbake til NSD etter endt prosjekt eller senest to år etter utleveringsdato

Eksterne lenker

Rapportarkiv for Reise- og feriundersøkelsen, SSB.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)