This page in English

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU)

Formålet med de nasjonale reisevaneundersøkelsene er å undersøke befolkningens reiseaktivitet og reisemønstre.

Undersøkelsene skal blant annet fortelle om omfanget av folks reiser, hvorfor og hvordan folk reiser og hvordan reiseaktiviteten varierer mellom ulike befolkningsgrupper. Disse omfatter alle typer korte og lange personreiser og bruk av alle typer transportmidler, inkludert gange.

Databeholdning

Tittel Last ned Dokumentasjon
Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014 Må bestilles PDF
Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 Må bestilles PDF
Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 Må bestilles PDF
Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2001 Må bestilles PDF
Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 1997-1998 Må bestilles PDF
Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 1991-1992 Må bestilles PDF
Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 1984-1985 Må bestilles PDF

 

Tilgjengelighet

Data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005, 2009 og 2013/2014 er tilgjengelig for alle ved bestilling. Dersom dataene skal brukes til forsknings- og undervisningsformål, vil dette være kostnadsfritt. Andre formål kan bli avkrevd betaling for arbeidet med tilrettelegging av dataene.

Data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 1985, 1992, 1998 og 2001 er tilgjengelig for forsknings- og undervisningsformål ved bestilling. Kostnadsfritt.

Datasettene for 2009 og 2013/2014 kan også gjøres tilgjengelige på grunnkretsnivå og koordinatnivå. Følgende krav gjelder ved utlevering:

  • Datasettet kan kun utleveres til institusjoner eller bedrifter som arbeider på oppdrag fra enten Samferdelsdepartementet, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket eller Avinor. Samarbeidet må bekreftes per epost til oss fra en av de nevnte institusjonene ved bestilling.
  • Data på grunnkretsnivå og koordinatnivå regnes som personidentifiserende data og behandlingen av disse må derfor meldes til Datatilsynet eller til institusjonens personvernombud. Kopi av henholdsvis elektronisk melding fra Datatilsynet eller tilrådning fra personvernombudet må sendes til oss via epost ved bestilling.
  • I tillegg må en låneavtale mellom NSD og lånetaker signeres og returneres til oss per epost før data kan utleveres.

Format

Alle undersøkelser kan konverteres til format som støtter SPSS, Stata eller SAS på bestilling. Ta kontakt for andre format.

Hvordan låne data?

Data lånes ut etter at du har fylt ut og sendt inn vårt bestillingsskjema som du finner her (husk å oppgi komplett navn på undersøkelsen du ønsker å bestille).

Du vil deretter få tilsendt et tilgangsbrev og en låneavtale som må signeres og returneres før data kan utleveres. For studenter må det også fylles ut en veiledererklæring.

Vilkår

  • Dataene kan kun benyttes til prosjektet som er beskrevet i søknaden. Dersom du har behov for å bruke dataene til annet formål, må det søkes om ny tilgang
  • Det er ikke tillatt å gi andre tilgang til dataene. Dersom andre personer assisterer deg ved bruken av data, må disse også underskrive taushetserklæring
  • Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene
  • Bruker plikter å sende NSD/Bergen elektronisk kopi (PDF) av eventuelle rapporter/publikasjoner som er utarbeidet på basis av dataene. Disse vil refereres til på våre nettsider og kan gjøres tilgjengelig på nett, om det er ønskelig
  • Datafilen skal slettes eller leveres tilbake til NSD etter endt prosjekt eller senest to år etter utleveringsdato

Eksterne lenker

Se publikasjonsliste på Den nasjonale reisevaneundersøkelsen, informasjonsside om undersøkelsen, Transportøkonomisk institutt, TOI.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)