This page in English

Studiebarometeret

En nasjonal spørreundersøkelse om studentenes opplevde studiekvalitet.

Prosjektet er initiert av Kunnskapsdepartementet og utført av NOKUT. Hensikten med undersøkelsen er at den skal bidra til å styrke arbeidet med kvalitet innenfor høyere utdanning, med mål om å bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning. Undersøkelsen gjennomføres årlig i oktober/november, første gang høsten 2013.

Datasettet til Studiebarometeret er delt inn i tre ulike varianter:

  • Faggrupper-filen inneholder ingen opplysninger om institusjon eller studieprogram. Her inngår imidlertid personlige bakgrunnsvariabler, NUS-koder, faggrupper etc. Filen egner seg godt til analyser (med flest mulig individdata) av utdanningstype-, fagfelt- og faggruppenivå.
  • Studieprogram-filen inneholder ingen personlige bakgrunnsvariabler. Her inngår imidlertid alle data på studieprogrammer og institusjoner. Filen egner seg godt til analyser av studieprogram.
  • Institusjoner-filen inneholder ingen opplysninger om studieprogram. Her inngår imidlertid personlige bakgrunnsvariabler og data om institusjonen. Filen egner seg godt til analyser (med flest mulig individdata) på institusjonsnivå. 

Studiebarometeret 2013 til 2016 er også tilgjengelig som en samlet fil. Av anonymiseringshensyn har ikke de samlete filene like detaljerte opplysninger som faggruppe-, studieprogram- og institusjonsvarianten.

Databeholdning

Tittel Last ned Dokumentasjon
Studiebarometeret 2018, faggrupper Må bestilles PDF
Studiebarometeret 2018, studieprogram Må bestilles PDF
Studiebarometeret 2018, institusjoner Må bestilles PDF
Studiebarometeret 2017, faggrupper Må bestilles PDF
Studiebarometeret 2017, studieprogram Må bestilles PDF
Studiebarometeret 2017, institusjoner Må bestilles PDF
Studiebarometeret 2016, faggrupper Må bestilles PDF
Studiebarometeret 2016, studieprogram Må bestilles PDF
Studiebarometeret 2016, institusjoner Må bestilles PDF
Studiebarometeret 2016 Må bestilles PDF
Studiebarometeret 2015, faggrupper Må bestilles PDF
Studiebarometeret 2015, studieprogram Må bestilles PDF
Studiebarometeret 2015, institusjoner Må bestilles PDF
Studiebarometeret 2015 Må bestilles PDF
Studiebarometeret 2014, faggrupper Må bestilles PDF
Studiebarometeret 2014, studieprogram Må bestilles PDF
Studiebarometeret 2014, institusjoner
Må bestilles PDF
Studiebarometeret 2013 Må bestilles PDF

Tilgjengelighet

Studiebarometeret etter 2017 er også tilgjengelig som en samlet fil. Denne filen inneholder personidentifiserende data og behandlingen må derfor meldes til Datatilsynet eller til personvernombud. Kopi av henholdsvis elektronisk melding fra Datatilsynet eller tilrådning fra personvernombudet må sendes til oss via epost ved bestilling. Eventuelle publikasjoner skal ikke inneholde personidentifiserende informasjon.

Format

Alle undersøkelser kan konverteres til format som støtter SPSS, Stata eller SAS på bestilling. Ta kontakt for andre format.

Hvordan låne data?

Data lånes ut etter at du har fylt ut og sendt inn vårt bestillingsskjema som du finner her (husk å oppgi komplett navn på undersøkelsen du ønsker å bestille).

Du vil deretter få tilsendt et tilgangsbrev og en taushetserklæring som må signeres og returneres før data kan utleveres. For studenter må det også fylles ut en veiledererklæring.

Vilkår

  • Dataene kan kun benyttes til prosjektet som er beskrevet i søknaden. Dersom du har behov for å bruke dataene til annet formål, må det søkes om ny tilgang
  • Det er ikke tillatt å gi andre tilgang til dataene. Dersom andre personer assisterer deg ved bruken av data, må disse også underskrive taushetserklæring
  • Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene
  • Bruker plikter å sende NSD/Bergen elektronisk kopi (PDF) av eventuelle rapporter/publikasjoner som er utarbeidet på basis av dataene. Disse vil refereres til på våre nettsider og kan gjøres tilgjengelig på nett, om det er ønskelig
  • Datafilen skal slettes eller leveres tilbake til NSD etter endt prosjekt eller senest to år etter utleveringsdato

Eksterne lenker

studiebarometeret.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)