Jobbe hos NSD

NSD - Norsk senter for forskningsdata består av rundt 100 ansatte med ulik fagkompetanse. Sammen arbeider vi for å gi forskningsmiljøene åpen og enkel tilgang til data om mennesker og samfunn.

Ledige stillinger

Hvem er vi?

NSD er en tverrfaglig virksomhet hvor vi arbeider i skjæringspunktet mellom data og formidlingsteknologi.

De fleste ansatte ved NSD har mastergrad eller tilsvarende, og jobber enten med faglig baserte forskningstjenester, eller med applikasjonsutvikling, database- og systemadministrasjon.

Oppdraget vårt er å tilby åpen og enkel tilgang til forskningsdata, og forbedre mulighetene til empirisk forskning gjennom et bredt tilbud av data og støttetjenester.

NSDs verdigrunnlag er å være medvirkende, kunnskapsrike og nyskapende. Vi kombinerer fag og teknologi for å skape innovative tjenester som forenkler forskerhverdagen og fremmer datadrevet forskning.