Jobbe hos NSD

NSD - Norsk senter for forskningsdata består av rundt 100 ansatte med ulik fagkompetanse. Sammen arbeider vi for å gi forskningsmiljøene åpen og enkel tilgang til data om mennesker og samfunn.

Ledige stillinger

Vi har for tiden ingen ledige stillinger.

Hvem er vi?

NSD er en tverrfaglig virksomhet hvor vi arbeider i skjæringspunktet mellom data og formidlingsteknologi.

De fleste ansatte ved NSD har mastergrad eller tilsvarende, og jobber enten med faglig baserte forskningstjenester, eller med applikasjonsutvikling, database- og systemadministrasjon.

Oppdraget vårt er å tilby åpen og enkel tilgang til forskningsdata, og forbedre mulighetene til empirisk forskning gjennom et bredt tilbud av data og støttetjenester.

NSDs verdigrunnlag er å være medvirkende, kunnskapsrike og nyskapende. Vi kombinerer fag og teknologi for å skape innovative tjenester som forenkler forskerhverdagen og fremmer datadrevet forskning.