Organisering

NSD er organisert som et statlig eid aksjeselskap under Kunnskapsdepartementet. Formålet med eierskapet er å ha en offentlig aktør som arkiverer, tilrettelegger og formidler data til blant annet forskningsmiljøer.

Organisasjonsformen som aksjeselskap gir NSD frihet til å drive utviklingsarbeid innenfor oppdraget vårt, og skire at alt overskudd blir ført direkte tilbake til drift og utvikling av tjenestene.

NSDs styre

Styret er NSDs øverste organ, og består av fem aksjonærvalgte medlemmer oppnevnt av NSDs generalforsamling og to ansattvalgte medlemmer. Det holdes styremøte fire ganger per år.

Styret skal gi strategisk retning for organisasjonen og har det overordnete ansvar for driften av selskapet. Styret tilsetter administrerende direktør, som har ansvar for daglig drift på vegne av styret.

Styreleder er Petter Aasen, rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Organisasjonskart for NSD

NSDs ledelse

Administrerende direktør for NSD er Vigdis Namtvedt Kvalheim.

NSD er organisert i fire avdelinger, som ledes av en avdelingsdirektør. Disse inngår i direktørgruppen, sammen med administrerende direktør:

  • Avdeling for forskningsdata og personverntjenester: Marianne Høgetveit Myhren
  • Avdeling for HR og organisasjon: Henrik Tøndel
  • Avdeling for IT og utvikling: Ørnulf Risnes
  • Avdeling for statistikk og datatjenester: Knut Kalgraff Skjåk (stedfortreder for direktør)

To av avdelingene er videre delt inn i seksjoner, hvor lederne for de ulike seksjonene inngår i NSDs utvidede ledergruppe.

Avdeling for forskningsdata og personverntjenester har to seksjoner:

  • Seksjon for forskningsdata, ledet av Katrine Utaaker Segadal
  • Seksjon for personverntjenester, ledet av Ida Jansen Jondahl

Avdeling for statistikk og datatjenester har to seksjoner:

  • Seksjon for intervju- og datatjenester, ledet av Bodil Agasøster
  • Seksjon for statistikk om høgre utdanning og forskning, ledet av Kristin Gåsemyr.