Prosjekter

NSD bidrar i nasjonale og internasjonale prosjekter for å samordne og utvikle tjenester knyttet til datahåndtering, arkivering og deling av forskningsdata. Vi søker også prosjektmidler for å utvikle nye tjenester for forskningsmiljøene, og for å videreutvikle eksisterende tjenester.

NORDi (Norwegian Open Reserach Data Infrastructure)

I NORDi-prosjektet moderniserer vi våre systemer og tjenester. Dette vil gi forskningen bedre tjenester for håndtering og tilgjengeliggjøring av forskningsdata.

Prosjektet avsluttes i 2021 og er finansiert gjennom Forskningsrådets infrastruktursatsing.

Les mer om NORDi og leveranser i prosjektet.​

SSHOC (Social Sciences and Humanities Open Cloud)

I dette EU-prosjektet blir ny og eksisterende infrastruktur knyttet til de samfunnsfaglige og humanistiske fagene koblet sammen og bygget inn i en åpen europeisk forskningsky - EOSC (European Open Science Cloud).

NSD bidrar hovedsakelig i to arbeidspakker/leveranser:

  • Utvikling av en felles standard for praktisering av personlovverket: en europeisk «GDPR Code of Conduct» for samfunnsfag og humaniora.
  • Bruke ESS-data i en pilot for å vise hvordan data og metadata fra en internasjonal, repeterende undersøkelse kan bli tilrettelagt for den åpne skytjenesten og oppfylle FAIR-målene.

Les mer om SSHOC - Social Sciences & Humanities Open Cloud

microdata.no 2.0

microdata.no ble lansert i mai 2018 etter fem år med felles utviklingsarbeid av SSB og NSD for å gjøre SSB-data lettere tilgjengelig for forskning. Prosjektet var finansiert av Forskningsrådet.

Gjennom tjenesten får forskere og studenter selvbetjent, søknadsfri og øyeblikkelig tilgang til mikrodata fra SSB.

SSB og NSD har fått ytterlige støtte fra Forskningsrådet for å utvikle tjenesten, og fram mot 2024 vil oppdateringer i form av ny funksjonalitet og nye data bli løpende lansert.

Leveranser omfatter blant annet:

  • Utvidelse av datatilgangen til å inkludere kilder utenfor SSB, i første omgang fra Kreftregisteret og fra NSD.
  • Mulighet for forskerne å laste opp egne data og koble dem med andre data på plattformen.
  • Kraftig utvidelse av variabeltilfanget.
  • Utvikling av funksjonaliteten gjennom dialog med brukerne.

Les mer om microdata.no

eVIR (eInfrastructure for Video Research)

NSD er partner i eVIR-prosjektet, som er ledet av Universitetet i Oslo og finansiert av Forskningsrådet.

Gjennom prosjektet etableres en nasjonal database for arkivering av videodata, som legger til rette for deling av dataene samtidig som personvernet blir ivaretatt.

Les mer om eVIR på prosjektsiden.