NORDi-prosjektet

I NORDi-prosjektet moderniserer NSD våre dataarkivtjenester samtidig som vi utvikler nye verktøy for å gjøre det enklere å håndtere og dele forskningsdata.

Målet med prosjektet er øke verdien av data, blant annet ved å gjøre dataene i NSDs arkiv enklere å finne og bruke.

Verktøyene som vi utvikler i prosjektet skal gjøre det enklere å håndtere forskningsdata på en god og sikker måte, og dele data i tråd med FAIR-prinsippene.

Leveranser i NORDi

Tjeneste/VerktøyBeskrivelseStatus
Datahåndteringsplan (DMP) 2.0Den oppdaterte datahåndteringsplanen får innebygde veivisere for lagring, deling og arkivering basert på informasjon om data som forskeren legger inn. Det blir også mulig å gjenbruke data fra planen via API. Levert
PolicyveiviserEt verktøy som lar institusjonene lage maskinlesbare retningslinjer for håndtering av forskningsdata. Retningslinjene kan dermed leses av f.eks. NSDs datahåndteringsplan og brukes til å gi forskerne tilpassede valg basert på informasjonen de legger inn. Levert
PlanarkivGir institusjonene oversikt over alle datahåndteringsplaner (DMP) som deres forskere har opprettet med NSDs verktøy. Via API kan man også trekke ut ønsket informasjon for å integrere det med egne eller andre systemer.Levert
Forenklet databestillingstjenesteForenkling av databestilling, blant annet gjennom at skjemaet blir dialogbasert, og man kan få veiledning og tilbakemeldinger underveis. Mulighet for å bestille flere data samtidig og støtte for digital signering.Levert
Søk og dataarkivForbedret søk i NSDs dataarkiv, og forbedret landingsside for datasamlinger med bedre beskrivelser av data og relasjoner mellom studier, osv. Levert
Deponeringsløsning Det har blitt uformet ny seleksjonspolicy for data i tråd med NSDs strategi for 2021–2024. Dette innebærer nye kriterier, kurateringsnivå og arkiveringsavtaler. Den nye deponeringsløsningen vil være tilpasset disse endringene, samt øke brukervennligheten for både bruker og saksbehandler. Det vil bli/skal være raskt og enkelt for forskere å tilgjengeliggjøre data for gjenbruk.Planlagt til juni 2021
Plattform for datapreservasjonInternt verktøy. Plattform for langtidslagring av data, som bevarer kvaliteten og er FAIR-kompatibel over lang tid (mer enn 10 år).Planlagt til juni 2021
Dataplattform Internt verktøy. Skybasert løsning for databearbeiding, som støtter versjonering og lagring av data.Planlagt til juni 2021
KurateringsplattformInternt verktøy. Støtter NSDs rådgivere i å dokumentere og kuratere data på et høyere nivå, og bygge relasjoner mellom ulike studier. Planlagt til juni 2021

Varighet

Prosjektet har varighet til juni 2021. Leveranser blir lansert fortløpende etter hvert som de blir ferdigstilt.

Bakgrunn

NORDi (Norwegian Open Reserach Data Infrastructure) er finansiert av Forskningsrådets infrastruktursatsing.

Prosjektet ble startet i 2015 og leverte i første fase blant annet et verktøy for datahåndteringsplan (DMP), en arkiveringsportal og en søketjeneste for flere av NSDs samlinger.

I juni 2019 ble fase 2 igangsatt etter en periode med restrukturering av prosjektet. Nye sentrale føringer ligger i bunn, blant annet KDs nasjonale strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata, og EUs rapport "Turning FAIR into Reality".

Ta kontakt

Har du spørsmål eller innspill til prosjektet? Ta kontakt med prosjektleder Archana Bidargaddi

archana.bidargaddi@nsd.no