Personverntjenester

NSD leverer personverntjenester til 130 norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner: Alle universitetene, de fleste høyskolene og flere forskningsinstitutt, helseforetak og kompetansesentre. Formålet er å sørge for at forskningen får lovlig tilgang til nødvendige persondata.

Tekniske problemener

Vi opplever noe ustabilitet og nedetid i systemene i dag (20.09). Det jobbes iherdig med å finne ut av problemet, men det er vanskelig å si eksakt hvor fort dette kan skje.

Vi beklager ubeleiligheten dette medfører!