Melde endringer i meldeskjema

Det hender man får behov for å gjøre endringer i prosjektet etter at meldeskjema er utfylt og vurdert. Dersom endringer får følger for behandlingen av personopplysninger, må du melde fra og få en ny vurdering.

Hvilke endringer skal meldes?

Endringer som kan få følger for vurderingen skal meldes. Eksempler på dette er:

 • Endring i dato for prosjektslutt. Merk at prosjektslutt for NSD viser til dato for ferdig behandling av personopplysninger til prosjektets formål. Om datamaterialet er anonymisert skal du ikke melde fra om utvidet prosjektperiode. 
 • Endring i typer av persondata som skal samles inn, altså om det samles inn nye typer særlige kategorier eller strafferettslige opplysninger. 
 • Tilføying av metoder/datakilder som innebærer behandling av personopplysninger.
 • Nye utvalgsgrupper
 • Endring av utvalg som får innvirkning på kriterier for samtykke, f.eks. om du skal inkludere barn, eller personer med redusert samtykkekompetanse.
 • Endring av prosjektansvarlig. Krever bekreftelse både fra ny og tidligere ansvarlig.
 • Endring av institusjon som er ansvarlig for forskningsprosjektet (krever bekreftelse fra både ny og tidligere behandlingsansvarlige institusjon på minimum instituttledernivå)

Hvilke endringer skal ikke meldes?

Endringer som ikke får følger for vurderingen trengs ikke å meldes. Eksempel på dette er:

 • Endring av tittel på prosjektet
 • Mindre endringer av antall informanter
 • Ubetydelige endringer av utvalget eller spørsmålsutforminger

Er du usikker? Kontakt oss!

Om du er usikker på hvorvidt en endring skal meldes eller ikke, spør rådgiver via meldingsdialogen i meldeskjemaet.

Hvordan melde endringen

Endringer meldes ved at du:

 • Logger deg inn via Min side, og legger endringen(e) inn i selve meldeskjemaet.
 • Beskriver endringene under "Tilleggsopplysninger" eller i meldingsdialogen.
 • Venter på svar. Du kan ikke iverksette endringene før endringen er vurdert. 

Prosjekt vurdert før 20. juli 2018

NSD oppdaterte våre systemer i forbindelse med nytt lovverk sommeren 2018. For prosjekter meldt inn i det gamle systemet (fem- eller firesifret referansenummer) meldes endringene ved å opprette et nytt meldeskjema.

Når du melder prosjektet, må du under "Tilleggsopplysninger" opplyse om opprinnelig prosjektnummer og at prosjektet meldes på nytt på grunn av endring i prosjektet/utvidelse av prosjektperioden.