Vanlige spørsmål

Her har vi samlet svar på vanlige spørsmål.

Hvor lang tid vil det ta før mitt prosjekt er vurdert?

Vi har et mål om at alle skal få en vurdering eller tilbakemelding innen 30 dager. Dersom meldeskjemaet er godt utfylt er sannsynligheten større for at vurderingen går raskt. I tillegg vil prosjektets omfang og kompleksitet påvirke vurderingstiden, samt når på året meldeskjemaet sendes inn.

Her kan du lese mer om hvordan du fyller ut meldeskjemaet og hva du kan gjøre for å korte ned vurderingstiden.

Hvordan kan jeg få hjelp til å fylle ut meldeskjemaet?

Vi har laget en generell guide for utfylling av meldeskjemaet, og en kortfattet sjekkliste for hva du må ha klart . I selve meldeskjemaet finner du hjelpetekster ved å holde pekeren over de små spørsmålstegnene.

Dersom du ønsker direkte kontakt med en personvernrådgiver, kan korte og enkle spørsmål stilles på chat eller telefon (53 21 15 00 (tast 1)). Vi er tilgjengelige på telefon alle hverdager mellom 10:00 og 12:00, og på chat mellom 12:00 og 14:00. Dersom du har mer omfattende spørsmål, kan vi nås på e-post: personverntjenester@nsd.no.

Husk at dersom du allerede har sendt inn et meldeskjema, kan du sende direktemelding til din personvernrådgiver via meldingsdialogen tilknyttet meldeskjemaet.

Dersom du er student og trenger hjelp til å melde inn ditt studentprosjekt, anbefaler vi at du hører om din veileder har tips og erfaringer som kan være nyttige.

Hvordan laster jeg ned meldeskjemaet og vurderingen for å legge ved oppgaven min?

Du finner en utskriftsvennlig versjon/pdf av meldeskjemaet ditt ved å trykke på knappen «Eksporter» øverst i meldeskjemaet.

Du finner en utskriftsvennlig versjon/pdf av NSD sin vurdering ved å trykke på knappen «vurdering» i samme menylinje.

I Chrome og Firefox lagrer du PDF ved å klikke på "skriv ut" velge "lagre som PDF".

MÅ JEG MELDE MITT PROSJEKT...?

Jeg skal bruke lydopptak til intervju, men skal ikke samle inn andre personopplysninger. Må prosjektet meldes?

Ja. Et lydopptak vil registrere stemmen til en person, noe som i seg selv er en personopplysning. Lydopptak av samtaler innebærer derfor registrering av personopplysninger. Dette gjelder alle lydopptak som gjøres når en person prater.

Jeg skal ikke publisere personopplysninger; må jeg da melde prosjektet?

Ja. Prosjektet må meldes hvis du på et tidspunkt behandler personopplysninger. Dette gjelder selv om alle deltagerne vil bli anonymisert i publikasjon/oppgaven.

En behandling av personopplysninger er enhver prosess du gjør med personopplysninger. Dette inkluderer blant annet innsamling, registrering, bearbeiding, analyse, overføring, lagring, publisering og arkivering. Behandling viser altså til alt du gjør med dataene.

Hvordan kan jeg gjennomføre et prosjekt uten at det må meldes?

NSD vurderer og dokumenter behandlingen av personopplysninger til forskningsformål på vegne av institusjonene vi har an avtale med. Om du ikke behandler personopplysninger i prosjektet, skal det ikke meldes til NSD.

For at at prosjekt skal regnes som anonymt kan ingen personer i noen fase av prosjektet være mulig å identifisere. Her kan du lese mer om hvordan gjennomføre et prosjekt uten å behandle personopplysninger.

Jeg skal samle inn data i utlandet. Må jeg da melde prosjektet i Norge?

Ja, så sant du er forsker eller student ved en institusjon i Norge som har avtale med NSD, og institusjonen er behandlingsansvarlig for prosjektet.

For master- og bacheloroppgaver er institusjonen som skriver ut graden behandlingsansvarlig. Om du er forsker og usikker på hvorvidt din institusjon er behandlingsansvarlig ber vi deg høre med internt personvernombud.

Jeg skal samle inn data i Norge, men ansvarlig institusjon ligger i utlandet. Må jeg da melde prosjektet i Norge?

Nei. Kun prosjekter der behandlingsansvarlig institusjon har avtale med oss skal meldes til NSD.

TEKNISKE SPØRSMÅL

Hvem har tilgang til mitt meldeskjema?

Når du oppretter et prosjekt får du rollen som brukeradministrator. Som brukeradministrator kan du dele tilgang til meldeskjemaet med andre. Du kan velge å legge til andre som brukeradministratorer (det vil si at de kan dele tilgang videre), eller gi dem redigerings- eller lesetilgang.

Personer som oppgis som prosjektansvarlig i et meldeskjema vil automatisk motta en invitasjon.

NSD sine rådgivere har lesetilgang til meldeskjemaet og prosjektet, og vi kan skrive meldinger til deg i meldingsdialogen. Vi har ikke tilgang til å gjøre endringer i ditt meldeskjema, eller til å dele tilgang til meldeskjemaet med andre personer.

Personer din institusjon har oppnevnt som institusjonsbrukere har lesetilgang til meldeskjemaet med dialog gjennom Meldingsarkivet. Meldingsarkivet gir institusjonen en oversikt over alle deres pågående og tidligere innmeldte prosjekter.

Hvorfor finner jeg ikke igjen meldeskjemaet mitt?

Alle prosjekter med tilhørende meldeskjema som opprettes hos NSD skal vises på minside.nsd.no. Om prosjektet ikke vises på minside er du sannsynligvis logget inn med feil bruker. Forsøk å logge ut, for så å logge inn igjen med den brukeren du opprettet meldeskjema med (Feide, google eller lokal).

Noen opplever problemer med nettlesere som Internet Explorer, Edge og Safari. Vi anbefaler derfor bruk av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Hvor finner jeg meldeskjema på engelsk?

Når du er inne på meldeskjemaet, kan du velge «English» i nedtrekksmenyen øverst til høyre.

Hvorfor er ikke min institusjon på listen i meldeskjemaet?

Listen i meldeskjemaet inneholder alle institusjoner som har en avtale med NSD. Dersom din institusjon ikke dukker opp i listen, er dette trolig fordi din institusjon ikke har avtale med NSD.

Kontakt oss for nærmere avklaringer dersom du mistenker feil eller dersom din institusjon ønsker å inngå avtale med NSD.

Hvordan melder jeg endringer i prosjektet?

Endringer i prosjektet meldes ved at du oppdaterer meldeskjemaet som er vurdert av NSD. Etter å ha lagt inn endringene, må du returnere meldeskjemaet til rådgiver ved å trykke «Bekreft send inn» på siden «Send inn». Rådgiver vil gjøre en ny gjennomgang, og sende en oppdatert vurdering om/når alt er på plass.

Skriv gjerne en kort oppsummering av endringene i meldingsdialogen til meldeskjemaet, slik at vi raskt kan sette oss inn i endringene og unngå eventuelle misforståelser.

Husk også å tilpasse informasjonsskrivet til deltakerne i tråd med eventuelle endringer, dersom endringene legges inn før datainnsamlingen igangsettes.

Her kan du lese mer om hvilke endringer som skal meldes.

.....Finner du ikke svar på spørsmålet ditt?

Om spørsmålet omhandler en bestemt metode eller problemstilling anbefaler vi at du tar en titt i oppslagsverket for behandling av personopplysninger.

Om du trenger hjelp til å fylle ut meldeskjemaet elle har tekniske spørsmål anbefaler vi at du tar kontakt på vår chat-tjeneste er åpen hver arbeidsdag mellom 12-14.

Personvernordboken kan være nyttig om det er ord og uttrykk du ikke forstår. Det er også hjelpeteskter underveis i meldeskjemaet. Hold musepekeren over de små spørsmålstegnene.

For spørsmål knyttet til et konkrekt innmeldt prosjekt bør du bruker meldingsdialogen tilknyttet meldeskjemaet.