NSD / Personverntjenester / Kontakt NSD personverntjenester

Kontakt NSD personverntjenester

Hvis du har opprettet et meldeskjema er det enklest å kontakte oss via selve meldeskjemaet. For andre spørsmål om personvern, kan du kontakte oss via telefon eller epost.

Spørsmål om meldeskjema og personvern

Andre spørsmål om personvern

Fra 1.1.2022 er NSD blitt en del av Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør.

Se generell kontaktinformasjon til Sikt her.