Hva er personopplysninger

Hva regnes egentlig som personopplysninger, og hvordan kan du avgjøre om du behandler dem i ditt prosjekt?

Personopplysninger er enhver opplysning som kan knyttes til en person. En personopplysning kan for eksempel være fødselsnummer, navn eller e-postadresse/IP-adresse. Stemme på lydopptak er også å regne som en personopplysning.

Det er også mulig at en samlet kombinasjon av opplysninger kan knyttes til en person. For eksempel om det registreres nøyaktig alder, bosted og studieretning, og det kun er én person på 57 fra Geilo som studerer teatervitenskap.

Hvorvidt bakgrunnsopplysninger kan gjøre en person identifiserbar avhenger av variablene / de registrerte dataene, men også av kontekst, tema og kriteriene for utvalget.

Personopplysninger er enhver opplysning som kan knyttes til en person.

Merk at dersom det finnes en koblingsnøkkel som kobler opplysningene til ett navn er opplysningene å regne som personopplysninger, selv om forskergruppen ikke har tilgang til denne koblingsnøkkelen.

Hva er en behandling?

En behandling er enhver prosess du gjør med personopplysninger. Behandling kan være alt fra:

  • innsamling og registrering
  • bearbeiding og analyse
  • overføring og lagring
  • publisering og arkivering

Behandling viser altså til alt du gjør med dataene.

Prosjektet må meldes hvis du på et tidspunkt sitter på persondata, selv om du skal anonymisere alle personer i publikasjonen eller oppgaven.