* Institute for social research

This page shows employees statistics for this unit.

Note: NSD is not responsible for possible errors and omissions in the data about state employees we have received from the SST-register. Errors can apply to both individual units and on an aggregated agency level. Please note that the time series - especially for organizations with several subordinated units - may show fluctuations for some years that may indicate errors in input data.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Show: Salary category:

graf
Number of employees, regular employees
Total Heltid Deltid
Year MenWomenTotal MenWomenTotal MenWomenTotal
1980 8 7 15 7 6 13 1 1 2
1981 16 10 26 14 10 24 2 2
1982 15 12 27 13 10 23 2 2 4
1983 15 15 30 12 13 25 3 2 5
1984 8 11 19 8 9 17 2 2
1985 10 12 22 10 10 20 2 2
1986 7 15 22 7 12 19 3 3
1987 13 14 27 12 8 20 1 6 7
1988 12 11 23 11 7 18 1 4 5
1989 7 15 22 6 12 18 1 3 4
1990 9 18 27 8 12 20 1 6 7
1991 14 20 34 13 12 25 1 8 9
1992 14 19 33 12 13 25 2 6 8
1993 16 22 38 14 15 29 2 7 9
1994 16 17 33 14 9 23 2 8 10
1995 17 21 38 15 16 31 2 5 7
Average age, regular employees
Total Heltid Deltid
Year MenWomenTotal MenWomenTotal MenWomenTotal
1980 39 46 43 39 50 44
1981 38 43 40 38 43 40
1982 35 43 38 35 45 39
1983 36 42 39 37 43 40 35
1984 39 46 43 39 48 43
1985 42 43 43 42 43 43
1986 41 47 45 41 47 45
1987 40 43 42 41 48 44 37 35
1988 39 46 42 41 47 43 40
1989 44 44 44 46 43 44
1990 41 44 43 42 44 43 45 42
1991 44 42 43 44 42 43 41 41
1992 44 42 43 44 39 42 49 47
1993 46 41 43 47 39 43 46 45
1994 45 47 46 47 45 46 49 45
1995 46 41 43 47 39 43 48 45

The above table shows the average age for regular employees. Note that if number of empolyees is less than 5, the age is not shown.

Event history that may result in change in number og employees

01.01.1988* Change of name

Name: * Institute for social research
Short name: INAS

Remarks

* = If a date is denoted with an asterisk (*), this implies that the date is not confirmed.

* = If a name is denoted with an asterisk (*), this implies a direct translation from Norwegian to English. The translation is thus not necessarily the official one (if any exists at all).

Comment to the change-of-name event: Sometimes the old and new name is the same. This occur when the translation to English haven’t taken into consideration minor Norwegian name change.