Transparent gif Om Mattilsynet Transparent gif English Transparent gif
Transparent gif Mattilsynet Mattilsynet
 
Transparent gif Nyhetsarkiv Regelverk Regelverksutvikling Publikasjoner Skjema Smilefjes Smittevern og bekjempelse Import og eksport Overvåking og kartlegging Tema:
Transparent gif Transparent gif
Transparent gif
Du er her: Hovedside / Publikasjoner / Årsmeldinger
Transparent gif Publikasjoner:
Menypil
Menypil
Transparent gif
Menypil
Transparent gif
Årsmeldinger

Mattilsynets årsrapport for 2010
 

Mattilsynets årsrapport for 2010 er oversendt Landbruks- og matdepartementet. Dette er Mattilsynets årlige rapportering, hvor vi redegjør for status, utfordringer og produksjon foregående år.

Mattilsynets konstituerte adm. dir. Kari Bryhni (bildet) kommenterer fjoråret slik:

- Det var i 2010 få hendelser og situasjoner som krevde brå og store omprioriteringer for Mattilsynet. Dette ga oss arbeidsro til å utføre våre oppgaver og til å fortsette utviklingen av tilsynet i tråd med matreformens intensjoner.

- Samlet vurderes mattryggheten og dyrehelsen som god. Det er fremdeles store utfordringer på områdene dyrevelferd, spesielt dyr på beite, og fiskehelse, spesielt lakselus. Innenfor plantehelseområdet ser vi at globalisering og klimaendringer endrer trusselbildet mot skog og landskap.

Vedlagt Årsrapport for 2010, inkludert forord fra konstituert adm. dir.

Kontakt i Mattilsynet
Pressevakt, tlf. 469 12 910

 
Last ned:

Abonner på nyheter >>
Vis utskriftsversjon av artikkelen.   Utskriftsversjon
 
Norwegian Food Safety Authority | Phone: +47 23216800 | Contact us | Sitemap | E-mail: postmottak@mattilsynet.no
Ring Mattilsynet på telefon 06040 | Kontakt Mattilsynet | Om nettstedet | Nettstedskart