05.11.02

Rød Valgallianse

Vil regjeringen fjerne småpartiene?

Ifølge regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2003 skal kun partier med minst 2.5% av stemmene ved siste Stortingsvalg få statsstøtte fra 1.1.03.

2.5%-sperren er dessverre lite kjent. En slik politisk endring er aldri blitt programfestet av noe parti. Saken har ikke vært ute på høring. Da er det udemokratisk av Stortinget å støtte Regjeringens forslag.

Vi krever at Stortinget opprettholder nåværende ordning og at eventuelle endringsforslag sendes ut på ordinær høring.

I 25 år har staten etter lokalvalg støttet alle partier med lik støtte pr. stemme. Men ved Stortingsvalg får kun storpartier støtte. 137.000 stemmer på småpartiene i fjor betyr null statsstøtte, mens Venstre med 98.000 stemmer vil få over 25 millioner i støtte i stortingsperioden.

Mister småpartiene all statsstøtte, kommer dette i tillegg til utelukkelse fra TV-debatter. Det er totalitær politikk å hindre nye ideer å slippe til. Politisk fornying trengs alltid og kommer ofte nedenfra. I Danmark er det bred politisk enighet om å støtte småpartiene økonomisk med en sperregrense på 1000 stemmer (0.03%) - i Norge er tilsvarende grense ved 63.000 stemmer.

Kong Haakon gjorde det i sin tid klart at han også var kommunistenes konge. Storting og NRK bør også representere småpartivelgerne.

Kystpartiet

Miljøpartiet de Grønne

Pensjonistpartiet

Rød Valgallianse