Dato: 4. februar 2004

FrPs innvandringspolitiske talsmann, Per Sandberg

Vil frata Antirasistisk Senter statsstøtten

Antirasistisk Senter setter i en ny rapport likhetstegn mellom FrP og høyreekstreme grupper. Det får FrPs innvandringspolitiske talsmann, Per Sandberg til å reagere. - Dette er så grovt at organisasjonen bør fratas all offentlig støtte, sier Sandberg, som krever at FrP umiddelbart blir fjernet fra rapporten.

Torsdag presenterte Antirasistisk Senter sin årlige rapport om det høyreekstreme miljøet i Norge. Allerede i innledningen plasserer informasjonsleder Henrik Lunde FrP i bås med voldelige og nazistiske grupperinger. "FrP har gått så langt i sin innvandringspolitikk at de har overflødiggjort de rene innvandrerfiendtlige partiene", heter det blant annet i rapporten.

- Jeg er sjokkert og reagerer med vantro at en organisasjon som mottar offentlig støtte skriver dette, kommenterer Per Sandberg. Han vil nå be kommunal- og regionalminister Erna Solberg om å umiddelbart trekke tilbake all offentlig støtte til Antirasistisk Senter.

- Sludder og vås!

- Når Antirasistisk Senter skriver det de gjør, viser det at de overhodet ikke har forstått noen ting om norsk innvandringspolitikk. At FrP i det hele tatt nevnes i rapporten kvalifiserer rapporten som sludder og vås, mener Sandberg, som viser til at FrP tidligere har fått en beklagelse fra Europarådet for liknende påstander i en tilsvarende rapport på EU-nivå.

Sandberg er også opprørt over at det ikke skal være lov å kritisere norsk innvandringspolitikk uten at selvoppnevnte forskere stempler FrP som rasistisk. - Jeg tror Antirasistisk Senter skyter seg selv i foten når de kritiserer FrP på denne måten, avslutter han.

Driften ved Antirasistisk Senter er i hovedsak finansiert av Utlendingsdirektoratet og Akershus Fylkeskommune. I tillegg mottok senteret i 2004 prosjektstøtte fra flere ulike departementer og statlige etater.