(13:11) Departementsområdet

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (13:11) Departementsområdet i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 94 91.7 88 88.0 6 3.7
Kvinner 56 54.2 50 50.0 6 4.2
Totalt 150 145.9 138 138.0 12 7.9
(13:11) Departementsområdet sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.1 0.1
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (13:11) Departementsområdet per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
2 AKERSHUS 6 6.0
5 OPPLAND 1 1.0
9 AUST-AGDER 134 130.5
12 HORDALAND 3 3.0
16 SØR-TRØNDELAG 3 3.0
18 NORDLAND 3 2.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (13:11) Departementsområdet per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
AKERSHUS 213 SKI 6 6.0
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 1 1.0
AUST-AGDER 926 LILLESAND 134 130.5
HORDALAND 1201 BERGEN 3 3.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 3 3.0
NORDLAND 1851 LØDINGEN 3 2.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (13:11) Departementsområdet , år 2014
Etat Ansatte Årsverk
POST- OG TELETILSYNET 150 145.9
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (13:11) Departementsområdet , år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
2 AKERSHUS POST- OG TELETILSYNET 6 6.0
5 OPPLAND POST- OG TELETILSYNET 1 1.0
9 AUST-AGDER POST- OG TELETILSYNET 134 130.5
12 HORDALAND POST- OG TELETILSYNET 3 3.0
16 SØR-TRØNDELAG POST- OG TELETILSYNET 3 3.0
18 NORDLAND POST- OG TELETILSYNET 3 2.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (13:11) Departementsområdet , år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
AKERSHUS 213 SKI POST- OG TELETILSYNET 6 6.0
OPPLAND 501 LILLEHAMMER POST- OG TELETILSYNET 1 1.0
AUST-AGDER 926 LILLESAND POST- OG TELETILSYNET 134 130.5
HORDALAND 1201 BERGEN POST- OG TELETILSYNET 3 3.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM POST- OG TELETILSYNET 3 3.0
NORDLAND 1851 LØDINGEN POST- OG TELETILSYNET 3 2.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (13:11) Departementsområdet per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
AKERSHUS 213 SKI POST- OG TELETILSYNET 13:11:5 POST- OG TELETILSYNET REGION SKI 6 6.0
OPPLAND 501 LILLEHAMMER POST- OG TELETILSYNET 13:11:3 POST- OG TELETILSYNET REGION LILLEHAMMER 1 1.0
AUST-AGDER 926 LILLESAND POST- OG TELETILSYNET 13:11:1 POST- OG TELETILSYNET 134 130.5
HORDALAND 1201 BERGEN POST- OG TELETILSYNET 13:11:2 POST- OG TELETILSYNET REGION BERGEN 3 3.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM POST- OG TELETILSYNET 13:11:7 POST- OG TELETILSYNET REGION TRONDHEIM 3 3.0
NORDLAND 1851 LØDINGEN POST- OG TELETILSYNET 13:11:4 POST- OG TELETILSYNET REGION LØDINGEN 3 2.4