(13:8) Departementsområdet

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (13:8) Departementsområdet i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 3135 3048.0 2936 2936.0 199 112.0
Kvinner 861 831.0 771 771.0 90 60.0
Totalt 3996 3879.0 3707 3707.0 289 172.0
(13:8) Departementsområdet sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
2.6 2.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (13:8) Departementsområdet per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 126 123.0
2 AKERSHUS 183 175.2
3 OSLO 1471 1441.6
4 HEDMARK 310 295.2
5 OPPLAND 163 153.9
6 BUSKERUD 341 329.0
7 VESTFOLD 106 102.7
8 TELEMARK 78 74.2
9 AUST-AGDER 29 26.4
10 VEST-AGDER 142 134.8
11 ROGALAND 72 71.0
12 HORDALAND 217 210.6
14 SOGN OG FJORDANE 6 6.0
15 MØRE OG ROMSDAL 12 12.0
16 SØR-TRØNDELAG 438 427.2
17 NORD-TRØNDELAG 76 72.7
18 NORDLAND 226 223.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (13:8) Departementsområdet per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN 17 17.0
ØSTFOLD 104 MOSS 38 38.0
ØSTFOLD 105 SARPSBORG 54 51.0
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 2 2.0
ØSTFOLD 123 SPYDEBERG 2 2.0
ØSTFOLD 124 ASKIM 3 3.0
ØSTFOLD 125 EIDSBERG 9 9.0
ØSTFOLD 138 HOBØL 1 1.0
AKERSHUS 213 SKI 57 55.5
AKERSHUS 219 BÆRUM 2 1.4
AKERSHUS 220 ASKER 16 14.8
AKERSHUS 231 SKEDSMO 90 85.5
AKERSHUS 236 NES 1 1.0
AKERSHUS 237 EIDSVOLL 17 17.0
OSLO 301 OSLO 1471 1441.6
HEDMARK 402 KONGSVINGER 53 48.4
HEDMARK 403 HAMAR 211 204.5
HEDMARK 417 STANGE 5 3.8
HEDMARK 426 VÅLER 5 5.0
HEDMARK 427 ELVERUM 24 22.3
HEDMARK 430 STOR-ELVDAL 7 6.4
HEDMARK 437 TYNSET 5 4.8
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 23 20.9
OPPLAND 502 GJØVIK 12 12.0
OPPLAND 511 DOVRE 26 24.6
OPPLAND 512 LESJA 1 1.0
OPPLAND 516 NORD-FRON 7 7.0
OPPLAND 517 SEL 25 23.2
OPPLAND 520 RINGEBU 7 6.3
OPPLAND 521 ØYER 2 2.0
OPPLAND 529 VESTRE TOTEN 4 4.0
OPPLAND 533 LUNNER 10 10.0
OPPLAND 534 GRAN 46 42.9
BUSKERUD 602 DRAMMEN 186 182.2
BUSKERUD 604 KONGSBERG 13 12.8
BUSKERUD 605 RINGERIKE 42 38.0
BUSKERUD 616 NES 5 4.5
BUSKERUD 619 ÅL 38 36.7
BUSKERUD 620 HOL 4 4.0
BUSKERUD 623 MODUM 4 4.0
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER 49 46.8
VESTFOLD 704 TØNSBERG 67 66.4
VESTFOLD 706 SANDEFJORD 5 5.0
VESTFOLD 709 LARVIK 34 31.2
TELEMARK 805 PORSGRUNN 26 25.2
TELEMARK 806 SKIEN 16 15.8
TELEMARK 807 NOTODDEN 1 1.0
TELEMARK 817 DRANGEDAL 13 12.2
TELEMARK 821 5 3.0
TELEMARK 822 SAUHERAD 17 17.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL 4 4.0
AUST-AGDER 911 GJERSTAD 2 1.4
AUST-AGDER 912 VEGÅRSHEI 2 2.0
AUST-AGDER 928 BIRKENES 8 7.1
AUST-AGDER 929 ÅMLI 13 11.9
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 122 116.7
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD 14 13.0
VEST-AGDER 1021 MARNARDAL 5 4.1
VEST-AGDER 1034 HÆGEBOSTAD 1 1.0
ROGALAND 1101 EIGERSUND 7 7.0
ROGALAND 1102 SANDNES 11 11.0
ROGALAND 1103 STAVANGER 26 26.0
ROGALAND 1112 LUND 1 1.0
ROGALAND 1119 3 2.6
ROGALAND 1121 TIME 24 23.4
HORDALAND 1201 BERGEN 120 118.0
HORDALAND 1233 ULVIK 22 22.0
HORDALAND 1235 VOSS 68 63.5
HORDALAND 1251 VAKSDAL 7 7.0
SOGN OG FJORDANE 1421 AURLAND 6 6.0
MØRE OG ROMSDAL 1539 RAUMA 12 12.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 348 339.2
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL 20 19.4
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS 34 33.3
SØR-TRØNDELAG 1644 HOLTÅLEN 10 10.0
SØR-TRØNDELAG 1648 MIDTRE GAULDAL 26 25.4
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 16 15.2
NORD-TRØNDELAG 1711 MERÅKER 4 4.0
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL 18 17.2
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER 9 8.6
NORD-TRØNDELAG 1740 NAMSSKOGAN 3 3.0
NORD-TRØNDELAG 1742 GRONG 26 24.7
NORDLAND 1804 BODØ 15 14.6
NORDLAND 1805 NARVIK 84 83.8
NORDLAND 1824 VEFSN 41 40.8
NORDLAND 1825 GRANE 10 10.0
NORDLAND 1833 RANA 49 47.8
NORDLAND 1840 SALTDAL 7 7.0
NORDLAND 1841 FAUSKE 20 19.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (13:8) Departementsområdet , år 2014
Etat Ansatte Årsverk
JERNBANEVERKET 3996 3879.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (13:8) Departementsområdet , år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD JERNBANEVERKET 126 123.0
2 AKERSHUS JERNBANEVERKET 183 175.2
3 OSLO JERNBANEVERKET 1471 1441.6
4 HEDMARK JERNBANEVERKET 310 295.2
5 OPPLAND JERNBANEVERKET 163 153.9
6 BUSKERUD JERNBANEVERKET 341 329.0
7 VESTFOLD JERNBANEVERKET 106 102.7
8 TELEMARK JERNBANEVERKET 78 74.2
9 AUST-AGDER JERNBANEVERKET 29 26.4
10 VEST-AGDER JERNBANEVERKET 142 134.8
11 ROGALAND JERNBANEVERKET 72 71.0
12 HORDALAND JERNBANEVERKET 217 210.6
14 SOGN OG FJORDANE JERNBANEVERKET 6 6.0
15 MØRE OG ROMSDAL JERNBANEVERKET 12 12.0
16 SØR-TRØNDELAG JERNBANEVERKET 438 427.2
17 NORD-TRØNDELAG JERNBANEVERKET 76 72.7
18 NORDLAND JERNBANEVERKET 226 223.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (13:8) Departementsområdet , år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN JERNBANEVERKET 17 17.0
ØSTFOLD 104 MOSS JERNBANEVERKET 38 38.0
ØSTFOLD 105 SARPSBORG JERNBANEVERKET 54 51.0
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD JERNBANEVERKET 2 2.0
ØSTFOLD 123 SPYDEBERG JERNBANEVERKET 2 2.0
ØSTFOLD 124 ASKIM JERNBANEVERKET 3 3.0
ØSTFOLD 125 EIDSBERG JERNBANEVERKET 9 9.0
ØSTFOLD 138 HOBØL JERNBANEVERKET 1 1.0
AKERSHUS 213 SKI JERNBANEVERKET 57 55.5
AKERSHUS 219 BÆRUM JERNBANEVERKET 2 1.4
AKERSHUS 220 ASKER JERNBANEVERKET 16 14.8
AKERSHUS 231 SKEDSMO JERNBANEVERKET 90 85.5
AKERSHUS 236 NES JERNBANEVERKET 1 1.0
AKERSHUS 237 EIDSVOLL JERNBANEVERKET 17 17.0
OSLO 301 OSLO JERNBANEVERKET 1471 1441.6
HEDMARK 402 KONGSVINGER JERNBANEVERKET 53 48.4
HEDMARK 403 HAMAR JERNBANEVERKET 211 204.5
HEDMARK 417 STANGE JERNBANEVERKET 5 3.8
HEDMARK 426 VÅLER JERNBANEVERKET 5 5.0
HEDMARK 427 ELVERUM JERNBANEVERKET 24 22.3
HEDMARK 430 STOR-ELVDAL JERNBANEVERKET 7 6.4
HEDMARK 437 TYNSET JERNBANEVERKET 5 4.8
OPPLAND 501 LILLEHAMMER JERNBANEVERKET 23 20.9
OPPLAND 502 GJØVIK JERNBANEVERKET 12 12.0
OPPLAND 511 DOVRE JERNBANEVERKET 26 24.6
OPPLAND 512 LESJA JERNBANEVERKET 1 1.0
OPPLAND 516 NORD-FRON JERNBANEVERKET 7 7.0
OPPLAND 517 SEL JERNBANEVERKET 25 23.2
OPPLAND 520 RINGEBU JERNBANEVERKET 7 6.3
OPPLAND 521 ØYER JERNBANEVERKET 2 2.0
OPPLAND 529 VESTRE TOTEN JERNBANEVERKET 4 4.0
OPPLAND 533 LUNNER JERNBANEVERKET 10 10.0
OPPLAND 534 GRAN JERNBANEVERKET 46 42.9
BUSKERUD 602 DRAMMEN JERNBANEVERKET 186 182.2
BUSKERUD 604 KONGSBERG JERNBANEVERKET 13 12.8
BUSKERUD 605 RINGERIKE JERNBANEVERKET 42 38.0
BUSKERUD 616 NES JERNBANEVERKET 5 4.5
BUSKERUD 619 ÅL JERNBANEVERKET 38 36.7
BUSKERUD 620 HOL JERNBANEVERKET 4 4.0
BUSKERUD 623 MODUM JERNBANEVERKET 4 4.0
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER JERNBANEVERKET 49 46.8
VESTFOLD 704 TØNSBERG JERNBANEVERKET 67 66.4
VESTFOLD 706 SANDEFJORD JERNBANEVERKET 5 5.0
VESTFOLD 709 LARVIK JERNBANEVERKET 34 31.2
TELEMARK 805 PORSGRUNN JERNBANEVERKET 26 25.2
TELEMARK 806 SKIEN JERNBANEVERKET 16 15.8
TELEMARK 807 NOTODDEN JERNBANEVERKET 1 1.0
TELEMARK 817 DRANGEDAL JERNBANEVERKET 13 12.2
TELEMARK 821 JERNBANEVERKET 5 3.0
TELEMARK 822 SAUHERAD JERNBANEVERKET 17 17.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL JERNBANEVERKET 4 4.0
AUST-AGDER 911 GJERSTAD JERNBANEVERKET 2 1.4
AUST-AGDER 912 VEGÅRSHEI JERNBANEVERKET 2 2.0
AUST-AGDER 928 BIRKENES JERNBANEVERKET 8 7.1
AUST-AGDER 929 ÅMLI JERNBANEVERKET 13 11.9
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND JERNBANEVERKET 122 116.7
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD JERNBANEVERKET 14 13.0
VEST-AGDER 1021 MARNARDAL JERNBANEVERKET 5 4.1
VEST-AGDER 1034 HÆGEBOSTAD JERNBANEVERKET 1 1.0
ROGALAND 1101 EIGERSUND JERNBANEVERKET 7 7.0
ROGALAND 1102 SANDNES JERNBANEVERKET 11 11.0
ROGALAND 1103 STAVANGER JERNBANEVERKET 26 26.0
ROGALAND 1112 LUND JERNBANEVERKET 1 1.0
ROGALAND 1119 JERNBANEVERKET 3 2.6
ROGALAND 1121 TIME JERNBANEVERKET 24 23.4
HORDALAND 1201 BERGEN JERNBANEVERKET 120 118.0
HORDALAND 1233 ULVIK JERNBANEVERKET 22 22.0
HORDALAND 1235 VOSS JERNBANEVERKET 68 63.5
HORDALAND 1251 VAKSDAL JERNBANEVERKET 7 7.0
SOGN OG FJORDANE 1421 AURLAND JERNBANEVERKET 6 6.0
MØRE OG ROMSDAL 1539 RAUMA JERNBANEVERKET 12 12.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM JERNBANEVERKET 348 339.2
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL JERNBANEVERKET 20 19.4
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS JERNBANEVERKET 34 33.3
SØR-TRØNDELAG 1644 HOLTÅLEN JERNBANEVERKET 10 10.0
SØR-TRØNDELAG 1648 MIDTRE GAULDAL JERNBANEVERKET 26 25.4
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER JERNBANEVERKET 16 15.2
NORD-TRØNDELAG 1711 MERÅKER JERNBANEVERKET 4 4.0
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL JERNBANEVERKET 18 17.2
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER JERNBANEVERKET 9 8.6
NORD-TRØNDELAG 1740 NAMSSKOGAN JERNBANEVERKET 3 3.0
NORD-TRØNDELAG 1742 GRONG JERNBANEVERKET 26 24.7
NORDLAND 1804 BODØ JERNBANEVERKET 15 14.6
NORDLAND 1805 NARVIK JERNBANEVERKET 84 83.8
NORDLAND 1824 VEFSN JERNBANEVERKET 41 40.8
NORDLAND 1825 GRANE JERNBANEVERKET 10 10.0
NORDLAND 1833 RANA JERNBANEVERKET 49 47.8
NORDLAND 1840 SALTDAL JERNBANEVERKET 7 7.0
NORDLAND 1841 FAUSKE JERNBANEVERKET 20 19.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (13:8) Departementsområdet per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN JERNBANEVERKET 13:8:54 JERNBANEVERKET HALDEN INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER 9 9.0
ØSTFOLD 101 HALDEN JERNBANEVERKET 13:8:55 JERNBANEVERKET HALDEN TRAFIKK/STABER 8 8.0
ØSTFOLD 104 MOSS JERNBANEVERKET 13:8:89 JERNBANEVERKET MOSS INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER 26 26.0
ØSTFOLD 104 MOSS JERNBANEVERKET 13:8:90 JERNBANEVERKET MOSS TRAFIKK/STABER 12 12.0
ØSTFOLD 105 SARPSBORG JERNBANEVERKET 13:8:113 JERNBANEVERKET SARPSBORG INFRASTRUKTUR/PROSJEKT 46 43.3
ØSTFOLD 105 SARPSBORG JERNBANEVERKET 13:8:114 JERNBANEVERKET SARPSBORG TRAFIKK/STABER 8 7.7
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD JERNBANEVERKET 13:8:45 JERNBANEVERKET FREDRIKSTAD 2 2.0
ØSTFOLD 123 SPYDEBERG JERNBANEVERKET 13:8:121 JERNBANEVERKET SPYDEBERG 2 2.0
ØSTFOLD 124 ASKIM JERNBANEVERKET 13:8:21 JERNBANEVERKET ASKIM 3 3.0
ØSTFOLD 125 EIDSBERG JERNBANEVERKET 13:8:92 JERNBANEVERKET MYSEN 9 9.0
ØSTFOLD 138 HOBØL JERNBANEVERKET 13:8:128 JERNBANEVERKET TOMTER 1 1.0
AKERSHUS 213 SKI JERNBANEVERKET 13:8:116 JERNBANEVERKET SKI INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER 42 40.8
AKERSHUS 213 SKI JERNBANEVERKET 13:8:117 JERNBANEVERKET SKI TRAFIKK/STABER 15 14.8
AKERSHUS 219 BÆRUM JERNBANEVERKET 13:8:6 JERNBANEVERKET SANDVIKA 2 1.4
AKERSHUS 220 ASKER JERNBANEVERKET 13:8:20 JERNBANEVERKET ASKER 16 14.8
AKERSHUS 231 SKEDSMO JERNBANEVERKET 13:8:77 JERNBANEVERKET LILLESTRØM 90 85.5
AKERSHUS 236 NES JERNBANEVERKET 13:8:142 JERNBANEVERKET ÅRNES 1 1.0
AKERSHUS 237 EIDSVOLL JERNBANEVERKET 13:8:38 JERNBANEVERKET EIDSVOLL 17 17.0
OSLO 301 OSLO JERNBANEVERKET 13:8:104 JERNBANEVERKET OSLO INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER 677 665.1
OSLO 301 OSLO JERNBANEVERKET 13:8:14 JERNBANEVERKET GREFSEN 8 7.8
OSLO 301 OSLO JERNBANEVERKET 13:8:16 JERNBANEVERKET ALNABRU INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER 40 38.2
OSLO 301 OSLO JERNBANEVERKET 13:8:17 JERNBANEVERKET ALNABRU TRAFIKK/STABER 23 22.8
OSLO 301 OSLO JERNBANEVERKET 13:8:42 JERNBANEVERKET ENERGI 68 66.8
OSLO 301 OSLO JERNBANEVERKET 13:8:7 JERNBANEVERKET OSLO TRAFIKK/STABER 615 601.9
OSLO 301 OSLO JERNBANEVERKET 13:8:9 JERNBANEVERKET NORSK JERNBANESKOLE 40 39.1
HEDMARK 402 KONGSVINGER JERNBANEVERKET 13:8:66 JERNBANEVERKET KONGSVINGER INFRASTRUKTUR/PROSJE 44 39.4
HEDMARK 402 KONGSVINGER JERNBANEVERKET 13:8:67 JERNBANEVERKET KONGSVINGER TRAFIKK/STABER 9 9.0
HEDMARK 403 HAMAR JERNBANEVERKET 13:8:13 JERNBANEVERKET NORSK JERNBANEMUSEUM 22 20.3
HEDMARK 403 HAMAR JERNBANEVERKET 13:8:3 JERNBANEVERKET HAMAR TRAFIKK/STABER 101 100.0
HEDMARK 403 HAMAR JERNBANEVERKET 13:8:57 JERNBANEVERKET HAMAR INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER 88 84.2
HEDMARK 417 STANGE JERNBANEVERKET 13:8:127 JERNBANEVERKET TANGEN 5 3.8
HEDMARK 426 VÅLER JERNBANEVERKET 13:8:26 JERNBANEVERKET BRASKEREIDFOSS 5 5.0
HEDMARK 427 ELVERUM JERNBANEVERKET 13:8:40 JERNBANEVERKET ELVERUM INFRASTRUKTUR 15 13.3
HEDMARK 427 ELVERUM JERNBANEVERKET 13:8:41 JERNBANEVERKET ELVERUM TRAFIKK/STABER 9 9.0
HEDMARK 430 STOR-ELVDAL JERNBANEVERKET 13:8:68 JERNBANEVERKET KOPPANG 7 6.4
HEDMARK 437 TYNSET JERNBANEVERKET 13:8:133 JERNBANEVERKET TYNSET 5 4.8
OPPLAND 501 LILLEHAMMER JERNBANEVERKET 13:8:47 JERNBANEVERKET FÅBERG 1 0.4
OPPLAND 501 LILLEHAMMER JERNBANEVERKET 13:8:76 JERNBANEVERKET LILLEHAMMER 22 20.5
OPPLAND 502 GJØVIK JERNBANEVERKET 13:8:50 JERNBANEVERKET GJØVIK 12 12.0
OPPLAND 511 DOVRE JERNBANEVERKET 13:8:29 JERNBANEVERKET DOMBÅS INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER 17 15.6
OPPLAND 511 DOVRE JERNBANEVERKET 13:8:30 JERNBANEVERKET DOMBÅS TRAFIKK/STABER 9 9.0
OPPLAND 512 LESJA JERNBANEVERKET 13:8:24 JERNBANEVERKET BJORLI 1 1.0
OPPLAND 516 NORD-FRON JERNBANEVERKET 13:8:137 JERNBANEVERKET VINSTRA 7 7.0
OPPLAND 517 SEL JERNBANEVERKET 13:8:105 JERNBANEVERKET OTTA 25 23.2
OPPLAND 520 RINGEBU JERNBANEVERKET 13:8:107 JERNBANEVERKET RINGEBU 1 1.0
OPPLAND 520 RINGEBU JERNBANEVERKET 13:8:46 JERNBANEVERKET FRON 6 5.3
OPPLAND 521 ØYER JERNBANEVERKET 13:8:129 JERNBANEVERKET TRETTEN 2 2.0
OPPLAND 529 VESTRE TOTEN JERNBANEVERKET 13:8:39 JERNBANEVERKET EINA 4 4.0
OPPLAND 533 LUNNER JERNBANEVERKET 13:8:108 JERNBANEVERKET ROA 9 9.0
OPPLAND 533 LUNNER JERNBANEVERKET 13:8:79 JERNBANEVERKET LUNNER 1 1.0
OPPLAND 534 GRAN JERNBANEVERKET 13:8:63 JERNBANEVERKET JAREN INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER 37 34.0
OPPLAND 534 GRAN JERNBANEVERKET 13:8:64 JERNBANEVERKET JAREN TRAFIKK/STABER 9 8.9
BUSKERUD 602 DRAMMEN JERNBANEVERKET 13:8:31 JERNBANEVERKET DRAMMEN INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER 111 108.3
BUSKERUD 602 DRAMMEN JERNBANEVERKET 13:8:32 JERNBANEVERKET DRAMMEN TRAFIKK/STABER 75 73.9
BUSKERUD 604 KONGSBERG JERNBANEVERKET 13:8:65 JERNBANEVERKET KONGSBERG 13 12.8
BUSKERUD 605 RINGERIKE JERNBANEVERKET 13:8:61 JERNBANEVERKET HØNEFOSS INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER 35 31.0
BUSKERUD 605 RINGERIKE JERNBANEVERKET 13:8:62 JERNBANEVERKET HØNEFOSS TRAFIKK/STABER 7 7.0
BUSKERUD 616 NES JERNBANEVERKET 13:8:97 JERNBANEVERKET NESBYEN 5 4.5
BUSKERUD 619 ÅL JERNBANEVERKET 13:8:140 JERNBANEVERKET ÅL 38 36.7
BUSKERUD 620 HOL JERNBANEVERKET 13:8:48 JERNBANEVERKET GEILO 4 4.0
BUSKERUD 623 MODUM JERNBANEVERKET 13:8:136 JERNBANEVERKET VIKERSUND 4 4.0
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER JERNBANEVERKET 13:8:60 JERNBANEVERKET HOKKSUND 49 46.8
VESTFOLD 704 TØNSBERG JERNBANEVERKET 13:8:134 JERNBANEVERKET TØNSBERG 67 66.4
VESTFOLD 706 SANDEFJORD JERNBANEVERKET 13:8:111 JERNBANEVERKET SANDEFJORD 5 5.0
VESTFOLD 709 LARVIK JERNBANEVERKET 13:8:72 JERNBANEVERKET LARVIK 34 31.2
TELEMARK 805 PORSGRUNN JERNBANEVERKET 13:8:106 JERNBANEVERKET PORSGRUNN 13 12.8
TELEMARK 805 PORSGRUNN JERNBANEVERKET 13:8:37 JERNBANEVERKET EIDANGER 13 12.4
TELEMARK 806 SKIEN JERNBANEVERKET 13:8:118 JERNBANEVERKET SKIEN INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER 8 8.0
TELEMARK 806 SKIEN JERNBANEVERKET 13:8:119 JERNBANEVERKET SKIEN TRAFIKK/STABER 8 7.8
TELEMARK 807 NOTODDEN JERNBANEVERKET 13:8:101 JERNBANEVERKET NOTODDEN 1 1.0
TELEMARK 817 DRANGEDAL JERNBANEVERKET 13:8:33 JERNBANEVERKET DRANGEDAL 4 4.0
TELEMARK 817 DRANGEDAL JERNBANEVERKET 13:8:98 JERNBANEVERKET NESLANDSVATN 9 8.2
TELEMARK 821 JERNBANEVERKET 13:8:27 JERNBANEVERKET BØ 5 3.0
TELEMARK 822 SAUHERAD JERNBANEVERKET 13:8:100 JERNBANEVERKET NORDAGUTU TRAFIKK/STABER 8 8.0
TELEMARK 822 SAUHERAD JERNBANEVERKET 13:8:99 JERNBANEVERKET NORDAGUTU INFRASTRUKTUR/PROSJEKT 9 9.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL JERNBANEVERKET 13:8:18 JERNBANEVERKET ARENDAL 4 4.0
AUST-AGDER 911 GJERSTAD JERNBANEVERKET 13:8:49 JERNBANEVERKET GJERSTAD 2 1.4
AUST-AGDER 912 VEGÅRSHEI JERNBANEVERKET 13:8:135 JERNBANEVERKET VEGÅRDSHEI 2 2.0
AUST-AGDER 928 BIRKENES JERNBANEVERKET 13:8:59 JERNBANEVERKET HEREFOSS 8 7.1
AUST-AGDER 929 ÅMLI JERNBANEVERKET 13:8:96 JERNBANEVERKET NELAUG 13 11.9
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND JERNBANEVERKET 13:8:70 JERNBANEVERKET KRISTIANSAND INFRASTRUKTUR/PROSJEK 82 78.9
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND JERNBANEVERKET 13:8:71 JERNBANEVERKET KRISTIANSAND TRAFIKK/STABER 40 37.8
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD JERNBANEVERKET 13:8:115 JERNBANEVERKET SIRA 11 10.6
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD JERNBANEVERKET 13:8:53 JERNBANEVERKET GYLAND 3 2.4
VEST-AGDER 1021 MARNARDAL JERNBANEVERKET 13:8:82 JERNBANEVERKET MARNADAL 5 4.1
VEST-AGDER 1034 HÆGEBOSTAD JERNBANEVERKET 13:8:120 JERNBANEVERKET SNARTEMO 1 1.0
ROGALAND 1101 EIGERSUND JERNBANEVERKET 13:8:36 JERNBANEVERKET EGERSUND 7 7.0
ROGALAND 1102 SANDNES JERNBANEVERKET 13:8:112 JERNBANEVERKET SANDNES 11 11.0
ROGALAND 1103 STAVANGER JERNBANEVERKET 13:8:122 JERNBANEVERKET STAVANGER 26 26.0
ROGALAND 1112 LUND JERNBANEVERKET 13:8:86 JERNBANEVERKET MOI 1 1.0
ROGALAND 1119 JERNBANEVERKET 13:8:102 JERNBANEVERKET NÆRBØ 3 2.6
ROGALAND 1121 TIME JERNBANEVERKET 13:8:15 JERNBANEVERKET BRYNE 24 23.4
HORDALAND 1201 BERGEN JERNBANEVERKET 13:8:19 JERNBANEVERKET ARNA 10 9.4
HORDALAND 1201 BERGEN JERNBANEVERKET 13:8:22 JERNBANEVERKET BERGEN INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER 50 49.6
HORDALAND 1201 BERGEN JERNBANEVERKET 13:8:23 JERNBANEVERKET BERGEN TRAFIKK/STABER 60 59.1
HORDALAND 1233 ULVIK JERNBANEVERKET 13:8:91 JERNBANEVERKET MYRDAL 22 22.0
HORDALAND 1235 VOSS JERNBANEVERKET 13:8:138 JERNBANEVERKET VOSS INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER 58 53.5
HORDALAND 1235 VOSS JERNBANEVERKET 13:8:139 JERNBANEVERKET VOSS TRAFIKK/STABER 10 10.0
HORDALAND 1251 VAKSDAL JERNBANEVERKET 13:8:28 JERNBANEVERKET DALE 7 7.0
SOGN OG FJORDANE 1421 AURLAND JERNBANEVERKET 13:8:44 JERNBANEVERKET FLÅM 6 6.0
MØRE OG ROMSDAL 1539 RAUMA JERNBANEVERKET 13:8:141 JERNBANEVERKET ÅNDALSNES 12 12.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM JERNBANEVERKET 13:8:131 JERNBANEVERKET TRONDHEIM INFRASTRUKTUR/PROSJEKTE 236 228.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM JERNBANEVERKET 13:8:132 JERNBANEVERKET TRONDHEIM TRAFIKK/STABER 112 111.1
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL JERNBANEVERKET 13:8:103 JERNBANEVERKET OPPDAL 20 19.4
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS JERNBANEVERKET 13:8:110 JERNBANEVERKET RØROS 34 33.3
SØR-TRØNDELAG 1644 HOLTÅLEN JERNBANEVERKET 13:8:56 JERNBANEVERKET HALTDALEN 10 10.0
SØR-TRØNDELAG 1648 MIDTRE GAULDAL JERNBANEVERKET 13:8:125 JERNBANEVERKET STØREN INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER 17 16.4
SØR-TRØNDELAG 1648 MIDTRE GAULDAL JERNBANEVERKET 13:8:126 JERNBANEVERKET STØREN TRAFIKK/STABER 9 9.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER JERNBANEVERKET 13:8:123 JERNBANEVERKET STEINKJER 16 15.2
NORD-TRØNDELAG 1711 MERÅKER JERNBANEVERKET 13:8:52 JERNBANEVERKET GUDÅ 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1711 MERÅKER JERNBANEVERKET 13:8:69 JERNBANEVERKET KOPPERÅ 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL JERNBANEVERKET 13:8:124 JERNBANEVERKET STJØRDAL 3 3.0
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL JERNBANEVERKET 13:8:58 JERNBANEVERKET HELL 15 14.2
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER JERNBANEVERKET 13:8:75 JERNBANEVERKET LEVANGER 9 8.6
NORD-TRØNDELAG 1740 NAMSSKOGAN JERNBANEVERKET 13:8:73 JERNBANEVERKET LASSEMOEN 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1740 NAMSSKOGAN JERNBANEVERKET 13:8:93 JERNBANEVERKET NAMSKOGAN 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1742 GRONG JERNBANEVERKET 13:8:51 JERNBANEVERKET GRONG 26 24.7
NORDLAND 1804 BODØ JERNBANEVERKET 13:8:25 JERNBANEVERKET BODØ 15 14.6
NORDLAND 1805 NARVIK JERNBANEVERKET 13:8:94 JERNBANEVERKET NARVIK INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER 65 64.8
NORDLAND 1805 NARVIK JERNBANEVERKET 13:8:95 JERNBANEVERKET NARVIK TRAFIKK/STABER 19 19.0
NORDLAND 1824 VEFSN JERNBANEVERKET 13:8:34 JERNBANEVERKET DREVVATN 1 1.0
NORDLAND 1824 VEFSN JERNBANEVERKET 13:8:87 JERNBANEVERKET MOSJØEN INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER 27 27.0
NORDLAND 1824 VEFSN JERNBANEVERKET 13:8:88 JERNBANEVERKET MOSJØEN TRAFIKK/STABER 13 12.9
NORDLAND 1825 GRANE JERNBANEVERKET 13:8:130 JERNBANEVERKET TROFORS 3 3.0
NORDLAND 1825 GRANE JERNBANEVERKET 13:8:81 JERNBANEVERKET MAJAVATN 7 7.0
NORDLAND 1833 RANA JERNBANEVERKET 13:8:35 JERNBANEVERKET DUNDERLAND 12 12.0
NORDLAND 1833 RANA JERNBANEVERKET 13:8:83 JERNBANEVERKET MO I RANA INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER 27 25.9
NORDLAND 1833 RANA JERNBANEVERKET 13:8:84 JERNBANEVERKET MO I RANA TRAFIKK/STABER 10 10.0
NORDLAND 1840 SALTDAL JERNBANEVERKET 13:8:109 JERNBANEVERKET ROGNAN 4 4.0
NORDLAND 1840 SALTDAL JERNBANEVERKET 13:8:80 JERNBANEVERKET LØNSDAL 3 3.0
NORDLAND 1841 FAUSKE JERNBANEVERKET 13:8:43 JERNBANEVERKET FAUSKE 20 19.4