(14) Departementsområdet ILJØVERNDEPARTEMENTET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (14) Departementsområdet ILJØVERNDEPARTEMENTET i 2013
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 996 971.9 909 909.0 87 62.9
Kvinner 1142 1084.0 910 910.0 232 174.0
Totalt 2138 2055.9 1819 1819.0 319 236.9
(14) Departementsområdet ILJØVERNDEPARTEMENTET sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2013
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
1.4 1.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (14) Departementsområdet ILJØVERNDEPARTEMENTET per fylke, år 2013
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
3 OSLO 798 769.3
4 HEDMARK 22 21.2
6 BUSKERUD 507 479.7
7 VESTFOLD 2 2.0
8 TELEMARK 18 16.8
10 VEST-AGDER 11 10.5
11 ROGALAND 136 132.5
12 HORDALAND 76 72.2
15 MØRE OG ROMSDAL 10 9.6
16 SØR-TRØNDELAG 363 354.8
17 NORD-TRØNDELAG 10 10.0
18 NORDLAND 12 11.7
19 TROMS 143 138.9
20 FINNMARK 5 4.5
21 SVALBARD 19 16.2
22 JAN MAYEN 6 6.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (14) Departementsområdet ILJØVERNDEPARTEMENTET per kommune, år 2013
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO 798 769.3
HEDMARK 403 HAMAR 22 21.2
BUSKERUD 605 RINGERIKE 507 479.7
VESTFOLD 701 BORRE 2 2.0
TELEMARK 806 SKIEN 18 16.8
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 11 10.5
ROGALAND 1103 STAVANGER 136 132.5
HORDALAND 1201 BERGEN 15 14.8
HORDALAND 1231 ULLENSVANG 61 57.4
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 10 9.6
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 347 339.7
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS 16 15.1
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 10 10.0
NORDLAND 1804 BODØ 12 11.7
TROMS 1902 TROMSØ 143 138.9
FINNMARK 2003 VADSØ 5 4.5
SVALBARD 2111 SPITSBERGEN 9 9.0
SVALBARD 2112 NY-ÅLESUND 10 7.2
JAN MAYEN 2211 JAN MAYEN 6 6.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (14) Departementsområdet ILJØVERNDEPARTEMENTET, år 2013
Etat Ansatte Årsverk
MILJØVERNDEPARTEMENTET 276 264.6
KLIMA- OG FORURENSNINGSDIREKTORATET 358 346.8
RIKSANTIKVAREN 146 140.3
STATENS KARTVERK 851 810.0
DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING 338 330.9
NORSK KULTURMINNEFOND 16 15.1
NORSK POLARINSTITUTT 153 148.1
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (14) Departementsområdet ILJØVERNDEPARTEMENTET, år 2013
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
3 OSLO MILJØVERNDEPARTEMENTET 276 264.6
3 OSLO KLIMA- OG FORURENSNINGSDIREKTORATET 351 340.0
3 OSLO RIKSANTIKVAREN 146 140.3
3 OSLO STATENS KARTVERK 25 24.3
4 HEDMARK STATENS KARTVERK 22 21.2
6 BUSKERUD STATENS KARTVERK 507 479.7
7 VESTFOLD KLIMA- OG FORURENSNINGSDIREKTORATET 2 2.0
8 TELEMARK KLIMA- OG FORURENSNINGSDIREKTORATET 5 4.8
8 TELEMARK STATENS KARTVERK 13 12.0
10 VEST-AGDER STATENS KARTVERK 11 10.5
11 ROGALAND STATENS KARTVERK 136 132.5
12 HORDALAND STATENS KARTVERK 76 72.2
15 MØRE OG ROMSDAL STATENS KARTVERK 10 9.6
16 SØR-TRØNDELAG DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING 338 330.9
16 SØR-TRØNDELAG STATENS KARTVERK 9 8.8
16 SØR-TRØNDELAG NORSK KULTURMINNEFOND 16 15.1
17 NORD-TRØNDELAG STATENS KARTVERK 10 10.0
18 NORDLAND STATENS KARTVERK 12 11.7
19 TROMS NORSK POLARINSTITUTT 133 128.9
19 TROMS STATENS KARTVERK 10 10.0
20 FINNMARK STATENS KARTVERK 5 4.5
21 SVALBARD NORSK POLARINSTITUTT 14 13.2
21 SVALBARD STATENS KARTVERK 5 3.0
22 JAN MAYEN NORSK POLARINSTITUTT 6 6.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (14) Departementsområdet ILJØVERNDEPARTEMENTET, år 2013
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO MILJØVERNDEPARTEMENTET 276 264.6
OSLO 301 OSLO KLIMA- OG FORURENSNINGSDIREKTORATET 351 340.0
OSLO 301 OSLO RIKSANTIKVAREN 146 140.3
OSLO 301 OSLO STATENS KARTVERK 25 24.3
HEDMARK 403 HAMAR STATENS KARTVERK 22 21.2
BUSKERUD 605 RINGERIKE STATENS KARTVERK 507 479.7
VESTFOLD 701 BORRE KLIMA- OG FORURENSNINGSDIREKTORATET 2 2.0
TELEMARK 806 SKIEN KLIMA- OG FORURENSNINGSDIREKTORATET 5 4.8
TELEMARK 806 SKIEN STATENS KARTVERK 13 12.0
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND STATENS KARTVERK 11 10.5
ROGALAND 1103 STAVANGER STATENS KARTVERK 136 132.5
HORDALAND 1201 BERGEN STATENS KARTVERK 15 14.8
HORDALAND 1231 ULLENSVANG STATENS KARTVERK 61 57.4
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE STATENS KARTVERK 10 9.6
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING 338 330.9
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM STATENS KARTVERK 9 8.8
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS NORSK KULTURMINNEFOND 16 15.1
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER STATENS KARTVERK 10 10.0
NORDLAND 1804 BODØ STATENS KARTVERK 12 11.7
TROMS 1902 TROMSØ NORSK POLARINSTITUTT 133 128.9
TROMS 1902 TROMSØ STATENS KARTVERK 10 10.0
FINNMARK 2003 VADSØ STATENS KARTVERK 5 4.5
SVALBARD 2111 SPITSBERGEN NORSK POLARINSTITUTT 9 9.0
SVALBARD 2112 NY-ÅLESUND NORSK POLARINSTITUTT 5 4.2
SVALBARD 2112 NY-ÅLESUND STATENS KARTVERK 5 3.0
JAN MAYEN 2211 JAN MAYEN NORSK POLARINSTITUTT 6 6.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (14) Departementsområdet ILJØVERNDEPARTEMENTET per arbeidssted, år 2013
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO MILJØVERNDEPARTEMENTET 14:1 MILJØVERNDEPARTEMENTET 276 264.6
OSLO 301 OSLO KLIMA- OG FORURENSNINGSDIREKTORATET 14:3:1 KLIMA- OG FORURENSNINGSDIREKTORATET 351 340.0
OSLO 301 OSLO RIKSANTIKVAREN 14:6:1 RIKSANTIKVAREN 146 140.3
OSLO 301 OSLO STATENS KARTVERK 14:7:7 STATENS KARTVERK OSLO 25 24.3
HEDMARK 403 HAMAR STATENS KARTVERK 14:7:3 STATENS KARTVERK HAMAR 22 21.2
BUSKERUD 605 RINGERIKE STATENS KARTVERK 14:7:4 STATENS KARTVERK HØNEFOSS 507 479.7
VESTFOLD 701 BORRE KLIMA- OG FORURENSNINGSDIREKTORATET 14:3:2 KLIMA- OG FORURENSNINGSDIREKTORATET HORTEN 2 2.0
TELEMARK 806 SKIEN KLIMA- OG FORURENSNINGSDIREKTORATET 14:3:3 KLIMA- OG FORURENSNINGSDIREKTORATET SKIEN 5 4.8
TELEMARK 806 SKIEN STATENS KARTVERK 14:7:9 STATENS KARTVERK SKIEN 13 12.0
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND STATENS KARTVERK 14:7:5 STATENS KARTVERK KRISTIANSAND 11 10.5
ROGALAND 1103 STAVANGER STATENS KARTVERK 14:7:10 STATENS KARTVERK STAVANGER 8 7.5
ROGALAND 1103 STAVANGER STATENS KARTVERK 14:7:8 STATENS KARTVERK SJØKARTVERKET 128 125.0
HORDALAND 1201 BERGEN STATENS KARTVERK 14:7:1 STATENS KARTVERK BERGEN 15 14.8
HORDALAND 1231 ULLENSVANG STATENS KARTVERK 14:7:15 STATENS KARTVERK ULLENSVANG 61 57.4
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE STATENS KARTVERK 14:7:6 STATENS KARTVERK MOLDE 10 9.6
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING 14:2:1 DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING 338 330.9
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM STATENS KARTVERK 14:7:14 STATENS KARTVERK TRONDHEIM 9 8.8
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS NORSK KULTURMINNEFOND 14:4:1 NORSK KULTURMINNEFOND 16 15.1
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER STATENS KARTVERK 14:7:11 STATENS KARTVERK STEINKJER 10 10.0
NORDLAND 1804 BODØ STATENS KARTVERK 14:7:2 STATENS KARTVERK BODØ 12 11.7
TROMS 1902 TROMSØ NORSK POLARINSTITUTT 14:5:4 NORSK POLARINSTITUTT TROMSØ 133 128.9
TROMS 1902 TROMSØ STATENS KARTVERK 14:7:13 STATENS KARTVERK TROMSØ 10 10.0
FINNMARK 2003 VADSØ STATENS KARTVERK 14:7:16 STATENS KARTVERK VADSØ 5 4.5
SVALBARD 2111 SPITSBERGEN NORSK POLARINSTITUTT 14:5:2 NORSK POLARINSTITUTT LONGYEARBYEN 9 9.0
SVALBARD 2112 NY-ÅLESUND NORSK POLARINSTITUTT 14:5:3 NORSK POLARINSTITUTT NY-ÅLESUND 5 4.2
SVALBARD 2112 NY-ÅLESUND STATENS KARTVERK 14:7:12 STATENS KARTVERK SVALBARD 5 3.0
JAN MAYEN 2211 JAN MAYEN NORSK POLARINSTITUTT 14:5:1 NORSK POLARINSTITUTT ANTARKTISK 6 6.0