(14:7) Departementsområdet

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (14:7) Departementsområdet i 2013
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 396 382.2 353 353.0 43 29.2
Kvinner 455 427.8 352 352.0 103 75.8
Totalt 851 810.0 705 705.0 146 105.0
(14:7) Departementsområdet sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2013
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.6 0.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (14:7) Departementsområdet per fylke, år 2013
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
3 OSLO 25 24.3
4 HEDMARK 22 21.2
6 BUSKERUD 507 479.7
8 TELEMARK 13 12.0
10 VEST-AGDER 11 10.5
11 ROGALAND 136 132.5
12 HORDALAND 76 72.2
15 MØRE OG ROMSDAL 10 9.6
16 SØR-TRØNDELAG 9 8.8
17 NORD-TRØNDELAG 10 10.0
18 NORDLAND 12 11.7
19 TROMS 10 10.0
20 FINNMARK 5 4.5
21 SVALBARD 5 3.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (14:7) Departementsområdet per kommune, år 2013
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO 25 24.3
HEDMARK 403 HAMAR 22 21.2
BUSKERUD 605 RINGERIKE 507 479.7
TELEMARK 806 SKIEN 13 12.0
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 11 10.5
ROGALAND 1103 STAVANGER 136 132.5
HORDALAND 1201 BERGEN 15 14.8
HORDALAND 1231 ULLENSVANG 61 57.4
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 10 9.6
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 9 8.8
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 10 10.0
NORDLAND 1804 BODØ 12 11.7
TROMS 1902 TROMSØ 10 10.0
FINNMARK 2003 VADSØ 5 4.5
SVALBARD 2112 NY-ÅLESUND 5 3.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (14:7) Departementsområdet , år 2013
Etat Ansatte Årsverk
STATENS KARTVERK 851 810.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (14:7) Departementsområdet , år 2013
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
3 OSLO STATENS KARTVERK 25 24.3
4 HEDMARK STATENS KARTVERK 22 21.2
6 BUSKERUD STATENS KARTVERK 507 479.7
8 TELEMARK STATENS KARTVERK 13 12.0
10 VEST-AGDER STATENS KARTVERK 11 10.5
11 ROGALAND STATENS KARTVERK 136 132.5
12 HORDALAND STATENS KARTVERK 76 72.2
15 MØRE OG ROMSDAL STATENS KARTVERK 10 9.6
16 SØR-TRØNDELAG STATENS KARTVERK 9 8.8
17 NORD-TRØNDELAG STATENS KARTVERK 10 10.0
18 NORDLAND STATENS KARTVERK 12 11.7
19 TROMS STATENS KARTVERK 10 10.0
20 FINNMARK STATENS KARTVERK 5 4.5
21 SVALBARD STATENS KARTVERK 5 3.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (14:7) Departementsområdet , år 2013
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO STATENS KARTVERK 25 24.3
HEDMARK 403 HAMAR STATENS KARTVERK 22 21.2
BUSKERUD 605 RINGERIKE STATENS KARTVERK 507 479.7
TELEMARK 806 SKIEN STATENS KARTVERK 13 12.0
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND STATENS KARTVERK 11 10.5
ROGALAND 1103 STAVANGER STATENS KARTVERK 136 132.5
HORDALAND 1201 BERGEN STATENS KARTVERK 15 14.8
HORDALAND 1231 ULLENSVANG STATENS KARTVERK 61 57.4
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE STATENS KARTVERK 10 9.6
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM STATENS KARTVERK 9 8.8
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER STATENS KARTVERK 10 10.0
NORDLAND 1804 BODØ STATENS KARTVERK 12 11.7
TROMS 1902 TROMSØ STATENS KARTVERK 10 10.0
FINNMARK 2003 VADSØ STATENS KARTVERK 5 4.5
SVALBARD 2112 NY-ÅLESUND STATENS KARTVERK 5 3.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (14:7) Departementsområdet per arbeidssted, år 2013
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO STATENS KARTVERK 14:7:7 STATENS KARTVERK OSLO 25 24.3
HEDMARK 403 HAMAR STATENS KARTVERK 14:7:3 STATENS KARTVERK HAMAR 22 21.2
BUSKERUD 605 RINGERIKE STATENS KARTVERK 14:7:4 STATENS KARTVERK HØNEFOSS 507 479.7
TELEMARK 806 SKIEN STATENS KARTVERK 14:7:9 STATENS KARTVERK SKIEN 13 12.0
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND STATENS KARTVERK 14:7:5 STATENS KARTVERK KRISTIANSAND 11 10.5
ROGALAND 1103 STAVANGER STATENS KARTVERK 14:7:10 STATENS KARTVERK STAVANGER 8 7.5
ROGALAND 1103 STAVANGER STATENS KARTVERK 14:7:8 STATENS KARTVERK SJØKARTVERKET 128 125.0
HORDALAND 1201 BERGEN STATENS KARTVERK 14:7:1 STATENS KARTVERK BERGEN 15 14.8
HORDALAND 1231 ULLENSVANG STATENS KARTVERK 14:7:15 STATENS KARTVERK ULLENSVANG 61 57.4
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE STATENS KARTVERK 14:7:6 STATENS KARTVERK MOLDE 10 9.6
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM STATENS KARTVERK 14:7:14 STATENS KARTVERK TRONDHEIM 9 8.8
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER STATENS KARTVERK 14:7:11 STATENS KARTVERK STEINKJER 10 10.0
NORDLAND 1804 BODØ STATENS KARTVERK 14:7:2 STATENS KARTVERK BODØ 12 11.7
TROMS 1902 TROMSØ STATENS KARTVERK 14:7:13 STATENS KARTVERK TROMSØ 10 10.0
FINNMARK 2003 VADSØ STATENS KARTVERK 14:7:16 STATENS KARTVERK VADSØ 5 4.5
SVALBARD 2112 NY-ÅLESUND STATENS KARTVERK 14:7:12 STATENS KARTVERK SVALBARD 5 3.0