(16:7) Departementsområdet Å

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (16:7) Departementsområdet Å i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 441 407.6 383 383.0 58 24.6
Kvinner 480 442.4 364 364.0 116 78.4
Totalt 921 850.0 747 747.0 174 103.0
(16:7) Departementsområdet Å sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.6 0.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (16:7) Departementsområdet Å per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
3 OSLO 573 528.5
4 HEDMARK 348 321.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (16:7) Departementsområdet Å per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO 573 528.5
HEDMARK 402 KONGSVINGER 348 321.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (16:7) Departementsområdet Å, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
STATISTISK SENTRALBYRÅ 921 850.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (16:7) Departementsområdet Å, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
3 OSLO STATISTISK SENTRALBYRÅ 573 528.5
4 HEDMARK STATISTISK SENTRALBYRÅ 348 321.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (16:7) Departementsområdet Å, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO STATISTISK SENTRALBYRÅ 573 528.5
HEDMARK 402 KONGSVINGER STATISTISK SENTRALBYRÅ 348 321.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (16:7) Departementsområdet Å per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO STATISTISK SENTRALBYRÅ 16:7:1 STATISTISK SENTRALBYRÅ AVD OSLO 573 528.5
HEDMARK 402 KONGSVINGER STATISTISK SENTRALBYRÅ 16:7:2 STATISTISK SENTRALBYRÅ AVD KONGSVINGER 348 321.5