(17:8) Departementsområdet

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (17:8) Departementsområdet i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 930 913.6 892 892.0 38 21.6
Kvinner 629 589.6 532 532.0 97 57.6
Totalt 1559 1503.2 1424 1424.0 135 79.2
(17:8) Departementsområdet sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
1.0 1.1
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (17:8) Departementsområdet per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 4 4.0
3 OSLO 611 596.5
4 HEDMARK 95 93.0
7 VESTFOLD 130 125.2
12 HORDALAND 116 109.8
17 NORD-TRØNDELAG 110 103.9
19 TROMS 493 470.7
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (17:8) Departementsområdet per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 136 RYGGE 4 4.0
OSLO 301 OSLO 611 596.5
HEDMARK 427 ELVERUM 95 93.0
VESTFOLD 701 BORRE 130 125.2
HORDALAND 1201 BERGEN 116 109.8
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL 110 103.9
TROMS 1903 HARSTAD 186 177.4
TROMS 1924 MÅLSELV 307 293.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (17:8) Departementsområdet , år 2014
Etat Ansatte Årsverk
FORSVARSBYGG 1559 1503.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (17:8) Departementsområdet , år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD FORSVARSBYGG 4 4.0
3 OSLO FORSVARSBYGG 611 596.5
4 HEDMARK FORSVARSBYGG 95 93.0
7 VESTFOLD FORSVARSBYGG 130 125.2
12 HORDALAND FORSVARSBYGG 116 109.8
17 NORD-TRØNDELAG FORSVARSBYGG 110 103.9
19 TROMS FORSVARSBYGG 493 470.7
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (17:8) Departementsområdet , år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 136 RYGGE FORSVARSBYGG 4 4.0
OSLO 301 OSLO FORSVARSBYGG 611 596.5
HEDMARK 427 ELVERUM FORSVARSBYGG 95 93.0
VESTFOLD 701 BORRE FORSVARSBYGG 130 125.2
HORDALAND 1201 BERGEN FORSVARSBYGG 116 109.8
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL FORSVARSBYGG 110 103.9
TROMS 1903 HARSTAD FORSVARSBYGG 186 177.4
TROMS 1924 MÅLSELV FORSVARSBYGG 307 293.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (17:8) Departementsområdet per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 136 RYGGE FORSVARSBYGG 17:8:12 FORSVARSBYGG MOSS LUFTHAVN RYGGE 4 4.0
OSLO 301 OSLO FORSVARSBYGG 17:8:1 FORSVARSBYGG 610 595.5
OSLO 301 OSLO FORSVARSBYGG 17:8:7 FORSVARSBYGG MARKEDSOMRÅDE OSLO 1 1.0
HEDMARK 427 ELVERUM FORSVARSBYGG 17:8:11 FORSVARSBYGG MARKEDSOMRÅDE ØSTLANDET 95 93.0
VESTFOLD 701 BORRE FORSVARSBYGG 17:8:8 FORSVARSBYGG MARKEDSOMRÅDE OSLOFJORD 130 125.2
HORDALAND 1201 BERGEN FORSVARSBYGG 17:8:2 FORSVARSBYGG MARKEDSOMRÅDE BERGEN 116 109.8
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL FORSVARSBYGG 17:8:10 FORSVARSBYGG MARKEDSOMRÅDE TRØNDELAG 110 103.9
TROMS 1903 HARSTAD FORSVARSBYGG 17:8:5 FORSVARSBYGG MARKEDSOMRÅDE HÅLOGALAND 186 177.4
TROMS 1924 MÅLSELV FORSVARSBYGG 17:8:6 FORSVARSBYGG MARKEDSOMRÅDE NORD 307 293.4