(24:4) Departementsområdet

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (24:4) Departementsområdet i 2013
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 68 66.2 64 64.0 4 2.2
Kvinner 28 27.3 25 25.0 3 2.3
Totalt 96 93.5 89 89.0 7 4.5
(24:4) Departementsområdet sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2013
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.1 0.1
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (24:4) Departementsområdet per fylke, år 2013
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
2 AKERSHUS 68 66.0
11 ROGALAND 5 4.5
12 HORDALAND 8 8.0
16 SØR-TRØNDELAG 6 6.0
19 TROMS 9 9.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (24:4) Departementsområdet per kommune, år 2013
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
AKERSHUS 231 SKEDSMO 68 66.0
ROGALAND 1103 STAVANGER 5 4.5
HORDALAND 1201 BERGEN 8 8.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 6 6.0
TROMS 1902 TROMSØ 9 9.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (24:4) Departementsområdet , år 2013
Etat Ansatte Årsverk
JUSTERVESENET 96 93.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (24:4) Departementsområdet , år 2013
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
2 AKERSHUS JUSTERVESENET 68 66.0
11 ROGALAND JUSTERVESENET 5 4.5
12 HORDALAND JUSTERVESENET 8 8.0
16 SØR-TRØNDELAG JUSTERVESENET 6 6.0
19 TROMS JUSTERVESENET 9 9.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (24:4) Departementsområdet , år 2013
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
AKERSHUS 231 SKEDSMO JUSTERVESENET 68 66.0
ROGALAND 1103 STAVANGER JUSTERVESENET 5 4.5
HORDALAND 1201 BERGEN JUSTERVESENET 8 8.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM JUSTERVESENET 6 6.0
TROMS 1902 TROMSØ JUSTERVESENET 9 9.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (24:4) Departementsområdet per arbeidssted, år 2013
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
AKERSHUS 231 SKEDSMO JUSTERVESENET 24:4:2 JUSTERVESENET 51 49.8
AKERSHUS 231 SKEDSMO JUSTERVESENET 24:4:3 JUSTERVESENET DISTRIKTSKONTOR ØST 17 16.2
ROGALAND 1103 STAVANGER JUSTERVESENET 24:4:4 JUSTERVESENET DISTRIKTSKONTOR SØR 5 4.5
HORDALAND 1201 BERGEN JUSTERVESENET 24:4:1 JUSTERVESENET DISTRIKTSKONTOR VEST 8 8.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM JUSTERVESENET 24:4:6 JUSTERVESENET DISTRIKTSKONTOR MIDT- NORGE 6 6.0
TROMS 1902 TROMSØ JUSTERVESENET 24:4:5 JUSTERVESENET DISTRIKTSKONTOR NORD 9 9.0