(26:2) Departementsområdet ENERGIDIREKTORAT (NVE)

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (26:2) Departementsområdet ENERGIDIREKTORAT (NVE) i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 347 340.0 325 325.0 22 15.0
Kvinner 228 219.8 194 194.0 34 25.8
Totalt 575 559.7 519 519.0 56 40.7
(26:2) Departementsområdet ENERGIDIREKTORAT (NVE) sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.4 0.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (26:2) Departementsområdet ENERGIDIREKTORAT (NVE) per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
3 OSLO 478 464.3
4 HEDMARK 29 27.4
14 SOGN OG FJORDANE 21 21.0
16 SØR-TRØNDELAG 26 26.0
18 NORDLAND 21 21.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (26:2) Departementsområdet ENERGIDIREKTORAT (NVE) per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO 478 464.3
HEDMARK 403 HAMAR 29 27.4
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 21 21.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 26 26.0
NORDLAND 1805 NARVIK 21 21.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (26:2) Departementsområdet ENERGIDIREKTORAT (NVE), år 2014
Etat Ansatte Årsverk
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 575 559.7
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (26:2) Departementsområdet ENERGIDIREKTORAT (NVE), år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
3 OSLO NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 478 464.3
4 HEDMARK NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 29 27.4
14 SOGN OG FJORDANE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 21 21.0
16 SØR-TRØNDELAG NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 26 26.0
18 NORDLAND NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 21 21.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (26:2) Departementsområdet ENERGIDIREKTORAT (NVE), år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 478 464.3
HEDMARK 403 HAMAR NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 29 27.4
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 21 21.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 26 26.0
NORDLAND 1805 NARVIK NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 21 21.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (26:2) Departementsområdet ENERGIDIREKTORAT (NVE) per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 26:2:1 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 478 464.3
HEDMARK 403 HAMAR NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 26:2:10 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION ØST ANLEGG 12 10.9
HEDMARK 403 HAMAR NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 26:2:9 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION ØST 17 16.5
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 26:2:7 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION VEST 15 15.0
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 26:2:8 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION VEST ANLEGG 6 6.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 26:2:2 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION MIDT-NORGE 16 16.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 26:2:3 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION MIDT-NORGE ANLEGG 10 10.0
NORDLAND 1805 NARVIK NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 26:2:4 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION NORD 14 14.0
NORDLAND 1805 NARVIK NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 26:2:5 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION NORD ANLEGG 7 7.0